Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/Skrytka

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2018

LUTY

2018-02-15/XXXVIII/529

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.

2018-02-15/XXXVIII/528

W sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/495/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2018 rok.

2018-02-15/XXXVIII/527

W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów.

2018-02-15/XXXVIII/526

W sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024".

2018-02-15/XXXVIII/525

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.

2018-02-15/XXXVIII/524

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Elżbiecin na lata 2018-2024.

2018-02-15/XXXVIII/523

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budzyń na lata 2018-2024.

2018-02-15/XXXVIII/522

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.

2018-02-15/XXXVIII/521

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat.

2018-02-15/XXXVIII/520

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury.

2018-02-15/XXXVIII/519

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.

2018-02-15/XXXVIII/518

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.

2018-02-15/XXXVIII/517

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.

2018-02-15/XXXVIII/516

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2018-02-15/XXXVIII/515

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.
STYCZEŃ

2018-01-16/XXXVII/513

W sprawie przekazania według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kielcach skargi Pana Ireneusza Ś. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 9 stycznia 2018 r.