Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/Skrytka

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2018

LUTY

2018-02-16  nr 36

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.  

2018-02-13  nr 35

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa. 

2018-02-12  nr 34

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie określenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale mieszkalne. 

2018-02-12  nr 33

W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy Busko - Zdrój. 

2018-02-08  nr 32

W sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy Busko - Zdrój. 

2018-02-06  nr 31

W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. 

2018-02-01  nr 30

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju- etap I". Zadanie realizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019". 
STYCZEŃ

2018-01-30  nr 29

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-01-30  nr 28

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-01-30  nr 27

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-01-26  nr 25

W sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym. 

2018-01-25  nr 24

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 198/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. 

2018-01-25  nr 23

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-01-25  nr 22

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-01-25  nr 21

W sprawie wydania zaleceń do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-01-24  nr 20

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój na rok szkolny 2018/2019.  

2018-01-23  nr 19

W sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 

2018-01-19  nr 18

W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój. 

2018-01-19  nr 17

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

2018-01-19  nr 16

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018r. 

2018-01-18  nr 15

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-01-16  nr 14

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-01-12  nr 12

W sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania kontroli stanu nieruchomości gruntowych będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój. 

2018-01-12  nr 11

W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem mienia komunalnego. 

2018-01-10  nr 10

W sprawie wykonania Uchwały nr XXXVI/504/2017 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

2018-01-10  nr 9

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-01-08  nr 8

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2018-01-08  nr 7

W sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2018-01-08  nr 6

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-01-04  nr 5

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2018-01-04  nr 5a

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 198/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2018-01-04  nr 4

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-01-04  nr 2

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2018 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.  

2018-01-03  nr 3

W sprawie powołania Komisji likwidacyjnej do likwidacji złomu złożonego na bazie przy ul. Langiewicza w Busku-Zdroju. 

2018-01-02  nr 1

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.