Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/Skrytka

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2017

LISTOPAD

2017-11-15  nr 176

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-11-15  nr 174

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-11-14  nr 173

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące". 

2017-11-14  nr 172

W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Busko - Zdrój na 2018 rok. 

2017-11-14  nr 171

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój. 

2017-11-06  nr 170

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. 

2017-11-06  nr 169

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Audytora wewnętrznego. 

2017-11-06  nr 168

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym w 2017 roku. 

2017-11-06  nr 167

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-11-06  nr 166

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-11-03  nr 165

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Radcy prawnego. 
PAŹDZIERNIK

2017-10-31  nr 164

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-10-31  nr 163

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2017-10-31  nr 162

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-10-30  nr 161

W sprawie określenia wysokości zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2017 roku. 

2017-10-30  nr 160

W sprawie określenia wysokości zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2017 roku. 

2017-10-27  nr 159

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Głównego specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

2017-10-27  nr 158

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-10-24  nr 157

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-10-23  nr 156

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 20.03.2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2017-10-19  nr 155

W sprawie ustalenia wysokości "Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w roku szkolnym 2017/2018". 

2017-10-17  nr 154

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju. 

2017-10-16  nr 153

w sprawie wprowadzenia procedury antykorupcyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy 

2017-10-11  nr 152

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2017-10-10  nr 151

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-10-10  nr 150

W sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Busko - Zdrój i jej jednostkach budżetowych. 

2017-10-10  nr 149

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu". 

2017-10-09  nr 148

W sprawie przekazania w administrację siłowni zewnętrznej położonej na os. Marszałka Piłsudskiego w Busku-Zdroju. 

2017-10-09  nr 147

W sprawie zmiany Zarządzenia NR 117/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. "Projekt i wykonanie murali promocyjnych z okazji 730 - lecia lokacji miasta Busko-Zdrój". 

2017-10-05  nr 146

W sprawie określenia wzoru karty do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2018 rok. 

2017-10-03  nr 145

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-10-03  nr 144

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-10-02  nr 143

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 
WRZESIEŃ

2017-09-29  nr 142

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-09-28  nr 141

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-09-28  nr 141a

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 219/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-09-27  nr 140

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 156/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-09-27  nr 139

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 219/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-09-22  nr 138

W sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój na potrzeby infrastruktury technicznej. 

2017-09-22  nr 137

W sprawie określenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale mieszkalne. 

2017-09-21  nr 136

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-09-21  nr 135

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2017-09-19  nr 134

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-09-15  nr 133

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-09-13  nr 132

W sprawie klas istniejących dróg gminnych. 

2017-09-05  nr 131

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Audytora wewnętrznego. 

2017-09-05  nr 129

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-09-01  nr 128

W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2018 rok. 

2017-09-01  nr 127

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 
SIERPIEŃ

2017-08-31  nr 126

W sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów. 

2017-08-28  nr 125

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w Busku-Zdroju obr. 13 w strefie ochrony uzdrowiskowej „A". 

2017-08-28  nr 123

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-08-25  nr 122

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 28 sierpnia 2017 r. 

2017-08-24  nr 124

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój na 2017rok. 

2017-08-24  nr 121

W sprawie przekazania sołectwu Olganów mienia komunalnego do korzystania. 

2017-08-24  nr 120

W sprawie przekazania sołectwom Błoniec i Nowa Wieś mienia komunalnego do wspólnego korzystania. 

2017-08-24  nr 119

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-08-24  nr 118

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-08-24  nr 117

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. "Projekt i wykonanie murali promocyjnych z okazji 730 - lecia lokacji miasta Busko-Zdrój" ( zmienione zarządzeniem nr
)

2017-08-21  nr 116

W sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2017-08-18  nr 115

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2017-08-16  nr 114

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-08-16  nr 113

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2017-08-16  nr 112

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-08-11  nr 111

W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

2017-08-08  nr 110

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego w 2017 r. 

2017-08-07  nr 109

W sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2017 z dnia 10.04.2017 r. dot. Zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój" zmienionego Zarządzeniem nr 65/2017 z dnia 28.04.2017r. 

2017-08-03  nr 108

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych". 
LIPIEC

2017-07-26  nr 107

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 222/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. 

2017-07-20  nr 106

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-07-20  nr 105

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-07-17  nr 104

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-07-17  nr 103

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2017-07-17  nr 102

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-07-12  nr 101

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-07-12  nr 100

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2017-07-12  nr 99

W sprawie przekazania w administrację placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowego. 

2017-07-12  nr 98

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-07-10  nr 97

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2017-07-07  nr 96

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 

2017-07-03  nr 95

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-07-03  nr 94

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 
CZERWIEC

2017-06-30  nr 93

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju. 

2017-06-30  nr 92a

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-06-28  nr 92

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-06-28  nr 91

W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 14, 28-100 Busko-Zdrój. 

2017-06-26  nr 90

W sprawie: planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój na II półrocze 2017 roku. 

2017-06-19  nr 89

W sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju. 

2017-06-08  nr 88

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej do oceny ofert i wyboru Partnerów w ramach otwartego naboru Partnerów Gminy Busko-Zdrój dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: "Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitatizacyjne".  

2017-06-08  nr 87

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-06-07  nr 86

W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach. 

2017-06-07  nr 85

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-06-07  nr 84

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu". 
MAJ

2017-05-30  nr 83

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 14, 28-100 Busko-Zdrój, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój. 

2017-05-30  nr 82

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-05-29  nr 81

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2017-05-26  nr 80

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-05-24  nr 79

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie określenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale mieszkalne. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2017-05-23  nr 78

W sprawie regulaminu dowozu uczniów do jednostek oświatowych w gminie Busko-Zdrój. 

2017-05-17  nr 77

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnerów Gminy Busko-Zdrój dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitałizacyjne". 

2017-05-10  nr 76

W sprawie określenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale mieszkalne. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2017-05-09  nr 75

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. 

2017-05-08  nr 74

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące wraz z budową kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2". 

2017-05-04  nr 73

W sprawie powołania Komisji Oceniającej do oceny ofert i wyboru Partnera w ramach otwartego naboru Partnerów Gminy Busko-Zdrój do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", w zakresie zagospodarowania terenów wokół zabytkowych obiektów sakralnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. 

2017-05-04  nr 72

W sprawie powołania Komisji Oceniającej do oceny ofert i wyboru Partnerów w ramach otwartego naboru Partnerów Gminy Busko-Zdrój dla podmiotów z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: "Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne". 

2017-05-04  nr 71

W sprawie powołania Komisji Oceniającej do oceny ofert i wyboru Partnerów w ramach otwartego naboru Partnerów Gminy Busko-Zdrój dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne". ( zmienione zarządzeniem nr
)

2017-05-04  nr 70

W sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera Gminy Busko-Zdrój z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne" w zakresie zagospodarowania terenów wokół zabytkowych obiektów sakralnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. 

2017-05-04  nr 69

W sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnerów Gminy Busko-Zdrój dla podmiotów z sektora MŚP z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: "Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne". 

2017-05-04  nr 68

W sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnerów Gminy Busko-Zdrój dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne". ( zmienione zarządzeniem nr
)

2017-05-02  nr 67

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju. 

2017-05-02  nr 66

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 
KWIECIEŃ

2017-04-28  nr 65

W sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2017 z dnia 10.04.2017 r. dot. Zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój". ( zmienione zarządzeniem nr
)

2017-04-28  nr 64

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-04-28  nr 63

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 

2017-04-28  nr 62

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-04-26  nr 61

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego w ramach projektu Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych". 

2017-04-26  nr 60

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2017-04-26  nr 59

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2017-04-26  nr 58

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok 

2017-04-25  nr 57

W sprawie ustalenia imiennego składu Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2017-04-19  nr 56

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 19 kwietnia 2017r. 

2017-04-10  nr 54

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój". ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)

2017-04-10  nr 53

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych. 

2017-04-07  nr 52

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 
MARZEC

2017-03-31  nr 51

W sprawie określenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale mieszkalne. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2017-03-30  nr 50

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2017r. 

2017-03-30  nr 49

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym w 2017 roku. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2017-03-30  nr 48

W sprawie zakresu rzeczowego i finansowego ulg adresowanych do beneficjentów Programu Buska Karta Seniora przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2017-03-29  nr 47

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Rejestru Zbiorów Danych. 

2017-03-29  nr 46

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-03-29  nr 45

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2017-03-29  nr 44

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-03-28  nr 43

W sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji społecznych karmicieli kotów wolno żyjących, dokarmiania kotów wolno żyjących i wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz zasady kontroli. 

2017-03-27  nr 42

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

2017-03-23  nr 41

W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2017-03-22  nr 40

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na rok szkolny 2017/2018. 

2017-03-13  nr 39

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 232/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2016 roku. 

2017-03-09  nr 37

W sprawie zasięgnięcia opinii w przedmiocie zmiany nazw ulic/osiedla w Busku-Zdroju 

2017-03-01  nr 36

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Centralnego Rejestru Wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz wniosków o udzielenie informacji w celu ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. 
LUTY

2017-02-28  nr 35

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-02-28  nr 34

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2017-02-28  nr 33

W sprawie zakresu rzeczowego i finansowego ulg adresowanych do beneficjentów Programu Buska Karta Seniora przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

2017-02-27  nr 32

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok 

2017-02-27  nr 31

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2017 roku. 

2017-02-27  nr 30

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2017 roku. 

2017-02-17  nr 29

W sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-02-14  nr 28

W sprawie powołania zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2025 

2017-02-13  nr 27

W sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

2017-02-08  nr 26

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

2017-02-07  nr 25

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój na 2017 rok ( zmienione zarządzeniem nr
)

2017-02-07  nr 24

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok 

2017-02-03  nr 23

W sprawie rozliczenia między gminami za 2016 r. dotacji dla przedszkoli niepublicznych na wychowanka niebędącego mieszkańcem Gminy Busko-Zdrój dotującej dane przedszkole, a uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Busko-Zdrój.  

2017-02-03  nr 22

W sprawie określenia wysokości dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie Gminy Busko-Zdrój za 2016 r 
STYCZEŃ

2017-01-31  nr 21

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.  

2017-01-30  nr 20

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

2017-01-27  nr 19

W sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Busko-Zdrój. 

2017-01-27  nr 18

W sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój na potrzeby infrastruktury technicznej. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2017-01-26  nr 17

W sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej w sołectwie Las Winiarski.  

2017-01-25  nr 16

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2017 r. 

2017-01-17  nr 15

W sprawie wzorów wniosków, oświadczeń, formularzy oraz wzoru umowy stosowanych w Programie Buska Karta Seniora, a także wzoru naklejki informującej o honorowaniu Programu Buska Karta Seniora.  

2017-01-17  nr 14

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia II etapu naboru na stanowisko Inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-01-13  nr 13

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w zakresie warunków i jakości opieki w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2017-01-13  nr 12

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Biura Obsługi Prawnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-01-13  nr 11

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2017 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2017-01-09  nr 10

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia w dniu 16 stycznia 2017 r. negocjacji warunków umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  

2017-01-09  nr 9

W sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2017-01-09  nr 8

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

2017-01-05  nr 7

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Audytora wewnętrznego. 

2017-01-05  nr 6

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. 

2017-01-05  nr 5

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.  

2017-01-05  nr 4

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2017-01-05  nr 3

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

2017-01-05  nr 2

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.  

2017-01-03  nr 1

W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.