Aktualności - Busko-Zdrój. Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://www.umig.busko.pl/cms/aktualnosci.html?view=featured Wed, 24 May 2017 06:05:33 +0200 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Miliony na system wodociągowo – kanalizacyjny w Busku - Zdroju http://www.umig.busko.pl/cms/aktualnosci/82-informacje/aktualnosci-umig/16160-miliony-na-system-wodociagowo-kanalizacyjny-w-busku-zdroju.html http://www.umig.busko.pl/cms/aktualnosci/82-informacje/aktualnosci-umig/16160-miliony-na-system-wodociagowo-kanalizacyjny-w-busku-zdroju.html

{multithumb thumb_width=300} Miliony na system wodociągowo – kanalizacyjny w Busku - Zdroju11 maja 2017 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa i remont elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na terenie gminy Busko- Zdrój".

Beneficjentem środków z Unii Europejskiej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. Umowa opiewa na wartość 13 475 891 zł gdzie maksymalna wysokość środków kwalifikowanych wyniesie 8 234 949 zł, a dofinansowanie 6 999 706 zł.

Umowę podpisał prezes Zarządu MPGK Krzysztof Kryczka w towarzystwie burmistrza miasta i gminy Busko – Zdrój Waldemara Sikory i jednego z pomysłodawców zadania Andrzeja Zocha. – Dziś zawarliśmy umowę na dofinansowanie, ale to dopiero początek pracy. Jeszcze w maju planujemy ogłosić przetargi, tak by przed wakacjami wykonawcy mogli rozpocząć projektowanie i wykonanie robót – powiedział Krzysztof Kryczka.

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione Aktualności UMiG Informacje Tue, 16 May 2017 12:58:19 +0200
Gmina chroni kasztanowce http://www.umig.busko.pl/cms/aktualnosci/82-informacje/aktualnosci-umig/16159-gmina-chroni-kasztanowce20170516.html http://www.umig.busko.pl/cms/aktualnosci/82-informacje/aktualnosci-umig/16159-gmina-chroni-kasztanowce20170516.html

{multithumb thumb_width=220}Gmina chroni kasztanowceWzorem lat ubiegłych gmina zabezpieczyła kasztanowce przed szkodliwym działaniem szrotówek.

W tym roku w walce ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem użyte zostaną pułapki feromonowe i opaski lepowe mocowane na pniach drzew.

Zabiegi wykonane zostaną w starym i nowym parku zdrojowym, na Alei Mickiewicza, ulicach: Langiewicza, Grotta, Bohaterów Warszawy i Placu Zwycięstwa (park).

Po upływie 6 i 12 tygodni od wykonania pierwszego zabiegu dyspenser feromonowy w pułapkach kominowych zostanie wymieniony. Łącznie ochroną objęte zostaną 252 drzewa. Akcja potrwa do połowy sierpnia br.

Wykorzystane metody ochrony kasztanowców przed szrotówkami są bezpieczne zarówno dla drzew jak i otoczenia.

EHR

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki, Autor: Ewelina Domagała) Wyróżnione Aktualności UMiG Informacje Tue, 16 May 2017 12:54:20 +0200
Sesja XXIX - projekty uchwał Rady Miejskiej na dzień 2017-05-25 http://www.umig.busko.pl/cms/rada-miejska/sesje-projekty-uchwal/16156-sesja-xxix-projekty-uchwal-rady-miejskiej-na-dzien-2017-05-25.html http://www.umig.busko.pl/cms/rada-miejska/sesje-projekty-uchwal/16156-sesja-xxix-projekty-uchwal-rady-miejskiej-na-dzien-2017-05-25.html

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXIX/400/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXIX/401/17).

W sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Wesołą w Busku-Zdroju (druk nr XXIX/402/17).

W sprawie zmiany nazwy ulicy 12 Stycznia na ulicę Parkową w Busku-Zdroju (druk nr XXIX/403/17).

W sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Lawendową w Busku-Zdroju (druk nr XXIX/404/17).

W sprawie zmiany nazwy osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju na osiedle Orła Białego (druk nr XXIX/405/17).

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIX/406/17).

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku –Zdroju obowiązujących na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIX/407/17).

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione Sesje - projekty uchwał Rada Miejska Urząd Mon, 15 May 2017 10:28:23 +0200
Proponowany porządek XXIX sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju http://www.umig.busko.pl/cms/rada-miejska/sesje-program/16154-proponowany-porzadek-xxix-sesji-rady-miejskiej-w-busku-zdroju20170512.html http://www.umig.busko.pl/cms/rada-miejska/sesje-program/16154-proponowany-porzadek-xxix-sesji-rady-miejskiej-w-busku-zdroju20170512.html

Proponowany porządek XXIX sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju zwołanej na dzień 25 maja 2017r. [ pdf ].

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione Sesje - program Rada Miejska Urząd Fri, 12 May 2017 13:07:26 +0200
Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji stałych rady - maj 2017 http://www.umig.busko.pl/cms/rada-miejska/sesje-komisje/16153-zawiadomienie-o-terminach-posiedzen-komisji-stalych-rady-maj-2017.html http://www.umig.busko.pl/cms/rada-miejska/sesje-komisje/16153-zawiadomienie-o-terminach-posiedzen-komisji-stalych-rady-maj-2017.html

Busko – Zdrój, dn. 11.05.2017 r.

OA-1.0012.29.2017

ZAWIADOMIENIE

W związku ze zwołaniem XXIX Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na dzień 25 maja 2017 roku, przekazuję informację o terminach posiedzeń komisji stałych rady:

16 maja 2017 roku godz. 10:00 – posiedzenie Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej – sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

16 maja 2017 roku godz. 13:00 – posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej - sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

17 maja 2017 roku godz. 13:00 – posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej – sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

18 maja 2017 roku godz. 13:00 - posiedzenie Komisji Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych – sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

19 maja 2017 roku godz. 12:00 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej - sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione Sesje - komisje Rada Miejska Urząd Fri, 12 May 2017 12:59:14 +0200
Stypendyści http://www.umig.busko.pl/cms/aktualnosci/82-informacje/aktualnosci-umig/16146-stypendysci.html http://www.umig.busko.pl/cms/aktualnosci/82-informacje/aktualnosci-umig/16146-stypendysci.html

27 kwietnia podczas sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju wręczone zostały stypendia Stowarzyszenia „Razem Dzieciom".

{multithumb thumb_width=220} StypendyściStypendyściStypendyści

Stypendium po raz pierwszy stowarzyszenie przyznało dzieciom szczególnie uzdolnionym sportowo i artystycznie. W roku szkolnym 2016/2017 w dyscyplinach sportowych dominowali mężczyźni. Norbert Jaworski otrzymał stypendium za osiągnięcia w dziedzinie pływania, Maciej Kielar w boksie, a Jakub Kusik w piłce ręcznej.

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione Aktualności UMiG Informacje Wed, 10 May 2017 13:50:35 +0200
Konferencja dla młodych http://www.umig.busko.pl/cms/aktualnosci/82-informacje/aktualnosci-umig/16139-konferencja-dla-mlodych.html http://www.umig.busko.pl/cms/aktualnosci/82-informacje/aktualnosci-umig/16139-konferencja-dla-mlodych.html

„Świętokrzyskie dla młodych" to tytuł konferencji jaką organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz ZHP Chorągiew Kielecka. Wydarzenie ma na celu wspieranie aktywności młodzieży oraz propagowanie dobrych praktyk, współpracy młodych z samorządami.

Konferencja dla młodych Konferencja dla młodych

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione Aktualności UMiG Informacje Tue, 09 May 2017 08:37:13 +0200
Wyremontowana świetlica w Chotelku http://www.umig.busko.pl/cms/aktualnosci/82-informacje/aktualnosci-umig/16132-wyremontowana-swietlica-w-chotelku.html http://www.umig.busko.pl/cms/aktualnosci/82-informacje/aktualnosci-umig/16132-wyremontowana-swietlica-w-chotelku.html

{multithumb thumb_width=220} Remont budynku świetlicy wiejskiej w Chotelku objął wymianę instalacji elektrycznej, starych posadzek i częściowo stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Wyremontowana świetlica w ChotelkuWyremontowana świetlica w ChotelkuWyremontowana świetlica w Chotelku

Zamontowano podwieszone sufity, skuto i uzupełniono tynki wewnętrzne, wykonano nowe ścianki działowe. Położono okładziny z płytek i wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach, które dwukrotnie pomalowano, lamperie zaś polakierowano.

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki, Autor: Ewelina Domagała) Wyróżnione Aktualności UMiG Informacje Thu, 04 May 2017 12:22:56 +0200