Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

ZOPiS - Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (GKŚR)

Pokoje 5-8

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu [ pdf ].
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji środowiskowej [ pdf ].

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [ pdf ].
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko [ pdf ].
OŚWIADCZENIE o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych [ pdf ].
WNIOSEK o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych [ pdf ].
ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków [ pdf ] [ doc ]. Wymogi - [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie drzew lub krzewów [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną [ pdf ].
DEKLARACJA  przystąpienia do programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu
Gminy Busko-Zdrój [ pdf ] [ doc ].