Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju


Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMeleks dla Zakładu Usług Komunalnych

Meleks dla Zakładu Usług KomunalnychZakład Usług Komunalnych otrzymał nowy meleks. Kolejny nabytek placówki zajmującej się utrzymaniem zieleni w mieście z pewnością będzie w stu procentach wykorzystany.

Samochód typu pick-up z zasilaniem akumulatorowym sprawdzał 13 września wiceburmistrz Tomasz Mierzwa, który w celach testowych zrobił rundę meleksem wokół nowego parku zdrojowego.

Jest to pojazd samowyładowczy, z ogrzewaną dwuosobowa kabiną i skrzynią o ładowności 1 000 kg, napędzany silnikiem elektrycznym zasilany z akumulatorów o napięciu 48V. Maksymalna prędkość pojazdu to 25 km/h. Posiada on skrzynię ładunkową o wymiarach 1,15m x 1,70m i dodatkowy komplet kół z zimowymi oponami. Spełnia wszelkie warunki techniczne wymagane dla pojazdu wolnobieżnego w ruchu drogowym na drogach publicznych.

Więcej...

Konferencja solarna w Krakowie

Pod patronatem Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii 9 czerwca 2016 r. odbyła się konferencja pn. „Inwestycje w odnawialne źródła szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski".

Konferencja solarna w Krakowie Konferencja solarna w Krakowie

Konferencję rozpoczęto pokazem filmu przedstawiającym projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii zrealizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dyskutowano m.in. o wpływie domowych instalacji grzewczych na stan powietrza w regionie oraz o wsparciu gmin i powiatów dla mieszkańców w zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnym.

Więcej...

KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

baner solary2

Informujemy, że instalacje solarne zamontowane u Państwa są ubezpieczone przez naszą Gminę do czerwca 2022 roku. Zakres ubezpieczenia obejmuje miedzy innymi uszkodzenie, zniszczenie lub utratę solarów wskutek:

Ogień/Pożar – niezależnie od przyczyny, osmalenie, przypalenie, dym i sadzę (niezależnie od miejsca ich powstania), Pośrednie lub bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne oraz wszelkie szkody następcze z tym związane, wybuch, eksplozję, implozję, uderzenia w przedmiot ubezpieczenia każdego rodzaju pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa, wiatr o sile przekraczającej 15m/s, Deszcz nawalny, grad, napór/ciężar śniegu i lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawinę, upadek drzew, budynków lub budowli oraz innego mienia/rzeczy/przedmiotów na ubezpieczone mienie z innych przyczyn niż napór śniegu, lodu lub szadzi, niezależnie kto jest właścicielem urządzeń lub budowli które wyrządziły szkodę, zalanie spowodowane awarią lub wadliwym działaniem wszelkiego rodzaju urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technicznych lub technologicznych, uderzenie fali dźwiękowej, powódź – rozumiana min. jako szkoda spowodowana przez podniesienie się wody stojącej lub płynącej oraz spływ wody ze zboczy w tym przenoszone przedmioty przez wody powodziowe, prowadzonej akcji ratowniczej, gaśniczej lub ewakuacji; szkody elektryczne tj. uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek wystąpienia min. następujących zdarzeń: uszkodzenia izolacji, zwarcie, zmiana wartości napięcia lub częstotliwości sieci zasilającej, zanik napięcia jednej lub kilku faz, niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń chroniących przed napięciem, kradzieżą z włamaniem, kradzieżą paneli słonecznych, rabunkiem, dewastację lub wandalizmem, graffiti oraz stłuczeniem paneli solarnych.

Więcej...

Konferencja Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski

baner solary2

Informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2016 r. w Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbędzie się konferencja organizowana pod patronatem Biura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski".

Konferencja organizowana jest przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wspólnie z partnerami:

Miasto i Gmina Busko Zdrój, Gmina Mszana Dolna, Miasto i Gmina Niepołomice, Powiat Suski oraz Biurem Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Podczas konferencji prezentowane będą doświadczenia instytucji realizujących projekty solarne w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy:

  • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle, projekt: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki", Nr KIK/66, 20 gmin,
  • Gmina Busko Zdrój, projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego", Nr KIK/46, 12 gmin,
  • Gmina Mszana Dolana, projekt "Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich", Nr KIK/50, 6 gmin,
  • Gmina Niepołomice, projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych", Nr KIK/41, 6 gmin,
  • Powiat Suski, projekt „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000", Nr KIK/44, 9 gmin.

Formuła konferencji obejmuje zarówno wystąpienia przedstawicieli Szwajcarii i uznanych autorytetów z Polski jak i dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli instytucji realizujących projekty – gdzie będzie możliwość zadawania pytań.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i ciekawej dyskusji o inwestycjach w odnawialne źródła energii, ubóstwie energetycznym, strategiach zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej oraz problemach zanieczyszczenia powietrza.

Informacja - kolektory słoneczne

plakat nr 2 2015rok

INFORMUJEMY, ŻE W DALSZYM CIĄGU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW GMINY BUSKO-ZDRÓJ W PROJEKCIE DOT. MONTAŻU KOLEKTORÓW NA DOMACH PRYWATNYCH.

plakat nr 3 2015rok

Informacja - kolektory słoneczne

plakat 2015

Informacja - termin podpisywania umów na montaż instalacji solarnych

baner solary

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"

Gmina Busko – Zdrój informuje wszystkich mieszkańców gminy, którzy złożyli wnioski o udział w projekcie, iż termin podpisywania umów na montaż instalacji solarnych wyznaczony został do dnia 15 grudnia 2014r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyczerpania do dnia 15 grudnia limitu instalacji możliwych do zamontowania, kolejne umowy będą zawierane wg. kolejności osób zgłaszających się, bez brania pod uwagę terminu złożenia wniosku o udział w projekcie.

Wszelkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej Gminy Busko-Zdrój www.umig.busko.pl , w zakładce „kolektory słoneczne", bądź w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy ul. Mickiewicza 10, pok. Nr 37 i 36b lub pod nr telefonów: 41 370 52 67 i 41 370 52 06.

Przypominamy, iż Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW) stanowi 75% kosztów kwalifikowanych. Dzięki dofinansowaniu udział mieszkańca w kosztach montażu kolektora na jego budynku wynosi jedynie 25% kosztów kwalifikowanych, czyli, w zależności od wielkości instalacji, od 2,4 tys. zł do 3,1 tys. zł.