Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców
posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do dnia 31 stycznia 2017 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2016 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.
Niedopełnienie ww. obowiązku skutkuje wygaszeniem z mocy ustawy zezwoleń.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ustawowym terminie tj. do 31.01.2017 r. i nie dokona ustalonej opłaty, to może jeszcze dopełnić tych czynności w terminie kolejnych 30 dni. Jednak w tym przypadku kwota do zapłaty powiększona zostanie o 30% opłaty rocznej oddzielnie za niezłożenie oświadczenia i za niedokonanie opłaty. / art. 111 ust. 4 i ust. 7 oraz art. 18 ust. 12, 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)/

Nr konta bankowego: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002