Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

UrządInnowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejRozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne

logo RP

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne"

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"

Projekt jest realizowany przez Gminę Busko-Zdrój w partnerstwie z podmiotami zewnętrznymi, tj.: Spółdzielnią Mieszkaniową w Busku-Zdroju, Spółdzielnią Mieszkaniową os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, Wspólnotami Mieszkaniowymi: Al. Mickiewicza 10A, Al. Mickiewicza 19A, Al. Mickiewicza 20A, Al. Mickiewicza 20C, os. Orła Białego 7 oraz Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju.

W Projekcie zostały ujęte następujące zadania:

 • rozbudowa, przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona" z zamontowaniem odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowaniem przyległego terenu;
 • adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia;
 • wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad ul. Sz. Starkiewicza łączącej Park Zdrojowy z terenem wokół Szpitala dziecięcego „Górka";
 • zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. K. Pułaskiego wraz z doposażeniem istniejących terenów rekreacyjnych;
 • budowa łączników między ul. Grotta, a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju;
 • zagospodarowanie terenu między ul. Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał" wraz z al. Topolową oraz parku „Małpi Gaj";
 • Przebudowa ul. 1-go Maja – etap I (na odcinku od ul. Parkowej do ul. gen. F. Rzewuskiego) i ul. gen. F. Rzewuskiego, rozbudowa ul. Rokosza, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. gen. F. Rzewuskiego z ul. Rokosza;
 • zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, po nieczynnych studniach;
 • montaż spójnego systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji;
 • wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;
 • zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych (zadanie realizowane przez Partnerów Projektu);
 • zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym (zadanie realizowane przez Partnera Projektu);
 • utworzenie stoisk targowych przy al. A. Mickiewicza.

W dniu 15.03.2018.r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 33 340 436,62 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 33 130 456,71 zł.

Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 19 878 274,02 zł, co stanowi 60 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 30.09.2020 r.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania dot. budowy łączników między ul. Grotta, a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET z Korytnicy. Koszt zadania: 2 626 898,72 zł brutto. Termin realizacji: 11.06.2018 r.

W dniu 18 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane TOM-BUD z Kielc na zadanie dot. zagospodarowania terenu między ul. Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał" wraz z al. Topolową oraz parku „Małpi Gaj" w Busku-Zdroju. Koszt zadania wynosi 2 693 700,00 zł. Termin realizacji: 18.12.2018r.

Pozostałe zadania objęte Projektem są w fazie przygotowania do realizacji.