OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

  • Drukuj

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Busku-Zdroju Uchwały Nr XXVII/377/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w pokoju nr 36c, w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Busko-Zdrój (w zakładce Ogłoszenia) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (link do strony: http://www.umig.busko.pl/cms/rewitalizacja-miasta/gpr-2015-2025.html)

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr XXVII/377/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 wraz Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025.
  2. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  3. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025.
  4. Obwieszczenie