Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

UrządInnowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejRaport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za rok 2013

W II kwartale 2014 roku został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii.

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto rok 2013.

W załączeniu: Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za rok 2013

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres od 01-01-2012 r. do 30-06-2013 r.

W roku 2013 roku został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki - w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii.

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto rok okres od 01-01-2012 r. do 30-06-2013 r.

W załączeniu Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Monitoring strategii za 2012r.

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za rok 2012

W I kwartale 2013 roku został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii.

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto rok 2012.

W załączeniu Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za rok 2012 [ pdf ].

Monitoring strategii za 2011r.

W I kwartale 2012 roku został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii.
 
Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto rok 2011.

W załączeniu Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za rok 2011: [ pdf ]

Monitoring strategii za 2010r.

W I kwartale 2011 roku został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii. Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto rok 2010.

 

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za rok 2010: [ pdf ]

Monitoring strategii za 2009r.

W I kwartale 2010 roku został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii. Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto rok 2009.

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za rok 2009: [ pdf ]

Monitoring strategii

W I półroczu 2009 roku został przeprowadzony monitoring zaktualizowanej w 2007 roku Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Monitoringiem, którego celem było zbadanie i ocenia sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów strategii, objęto lata 2007 – 2008.

Bezpośrednie postępy w realizacji poszczególnych celów strategii (rzeczowe produkty) zostały określone w oparciu o przyjęte wskaźniki, opisujące każdy cel osobno.

Ponadto monitorowaniu zostało poddane oddziaływanie realizacji strategii na sytuację społeczno – gospodarczą gminy poprzez badanie wskaźników osiąganych przez gminę na tle województwa i kraju.

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za lata 2007-2008: [ pdf ]

Monitoring strategii

W I kwartale 2006 r. poddano monitoringowi Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju nr XII/150/99 z 22.12.1999 r.

Monitoringiem objęto lata 2000 - 2005, przeprowadzając analizę w dwóch płaszczyznach:

  • poprzez ocenę postępu realizacji celów strategicznych;
  • poprzez analizę zmian wskaźników porównawczych gmin: Busko-Zdrój, Krynica, Lądek Zdrój i Solec Zdrój, na tle kraju i województwa świętokrzyskiego.

Przeprowadzony monitoring wykazał konieczność aktualizacji strategii, uwzględniającej zmieniające się dynamicznie uwarunkowania społeczno - gospodarcze na przestrzeni ostatnich lat a także nałożenie na samorząd terytorialny szczebla gminnego nowych obowiązków i kompetencji.

Raport z monitoringu strategii rozwoju miasta i gminy Busko-Zdrój [ pdf ]

W I kwartale 2006 r. poddano monitoringowi Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju nr XII/150/99 z 22.12.1999 r.

Monitoringiem objęto lata 2000 - 2005, przeprowadzając analizę w dwóch płaszczyznach:

  • poprzez ocenę postępu realizacji celów strategicznych;
  • poprzez analizę zmian wskaźników porównawczych gmin: Busko-Zdrój, Krynica, Lądek Zdrój i Solec Zdrój, na tle kraju i województwa świętokrzyskiego.

Przeprowadzony monitoring wykazał konieczność aktualizacji strategii, uwzględniającej zmieniające się dynamicznie uwarunkowania społeczno - gospodarcze na przestrzeni ostatnich lat a także nałożenie na samorząd terytorialny szczebla gminnego nowych obowiązków i kompetencji.

Raport z monitoringu strategii rozwoju miasta i gminy Busko-Zdrój [ pdf ]