Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci


Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPŁYWALNIA

2005-11-17   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : PŁYWALNIA
 Przedmiot zamówienia
 wykonanie niecki brodzika kąpielowego ze szlachetnej stali nierdzewnej, Kody: CPV 45212212-5
Numer sprawy : PŁYWALNIA
2005-11-17

Przetarg Nieograniczony

o wartości poniżej 60 000 euro
Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku Zdroju,
ul. Prof..Grotta 3A tel. 378-85-49, fax 370-81-99

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie niecki brodzika kąpielowego ze szlachetnej stali nierdzewnej.

Kody: CPV 45212212-5
1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych i ofert wariantowych.
2. Zamówienie powinno być wykonane w terminie: do 28 lutego 2006r.
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
w postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy warunek będzie oceniany zgodnie z SIWZ.

4. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 4 w dni robocze w godz. od 8 do 14-tej.
5. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. Nr 4 lub 5 do dnia 5 grudnia 2005r. do godz. 9-tej.
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w pok. Nr 5, w dniu upływu składania ofert o godz. 1000.
7. Kryteria oceny ofert:
- cena brutto 100%,
8. Termin związania ofertą 30 dni.

Dyrektor
mgr Czesław Bednarski