Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci


Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPrzetarg nieograniczony: Dostawa programów multimedialnych...

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: ZOPiS.AI.3412.1.2012
 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Dostawa programów multimedialnych w ramach Projektu realizowanego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój.
 • data ogłoszenia: 01.03.2011
 • termin składania ofert: 12.03.2012 o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego

Informacja o unieważnienia przetargu [ pdf ].

Więcej...

Przetarg nieograniczony: Dostawa programów multimedialnych...

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: ZOPiS.AI.3412.1.201
 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Dostawa programów multimedialnych w ramach Projektu realizowanego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój.
 • data ogłoszenia: 07.02.2011
 • termin składania ofert: 17.02.2012 o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego

 

Informacja o unieważnienia przetargu [pdf]

Więcej...

Uporządkowanie składnicy akt Zespołu.

Busko – Zdrój, 8 grudnia 2011 r.

Znak: ZOPIS.AI.3411.9.11

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania polegające na uporządkowaniu składnicy akt Zespołu.

Zakres uporządkowania obejmuje:

1. Posegregowanie akt na zespoły i komórki organizacyjne w ramach każdego zespołu.

2. Uporządkowanie akt w następującym rozumieniu:

 1. zakwalifikowanie akt do odpowiedniej kategorii A i B,
 2. oznaczenie teczek przez umieszczenie na wierzchniej stronie:
  a) nazwy komórki, w której akta powstały,
  b) znaku tytułu, wykazu, względnie odtworzenie tytułu teczki zgodnie z jej zawartością aktową,
  c) kategorii akt (przy aktach kategorii B również okres ich przechowywania),
  d) dat końcowych, dat pierwszego i ostatniego pisma,
 3. ułożenie teczek, ksiąg itp. wg pozycji względnie zgodnie ze strukturą organizacyjną Zespołu,
 4. przesznurowanie akt kategorii B - dowodów finansowych.

3. Wybrakowanie akt kategorii B, dla których minął okres przechowywania.

4. Sporządzenie wywieszek orientacyjnych.

Ofertę należy złożyć w terminie do 15 grudnia 2011 r. godz. 9:00, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1.

Po złożeniu ofert negocjacje cenowe będą przeprowadzone 15 grudnia 2011 r., godz. 9:10.

Postulowany termin realizacji zamówienia: 2 – 31 stycznia 2012 r.

Załączniki:

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej [ pdf ],
- formularz ofertowy [ pdf ],
- wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ].

Dostawa tonerów i tuszu dla Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół

ZOPIS: ZOPIS.AI.3411.7.11

Busko – Zdrój, 7 grudnia 2011 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: dostawa tonerów i tuszu dla Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju w roku 2012.

Oferta winna być sporządzona na załączonym druku, a cena ofertowa wyliczona zgodnie z zapotrzebowaniem na dostawę tonerów i tuszu do kserokopiarki i drukarek.

Ofertę należy złożyć w terminie do 16 grudnia 2011 r., godz. 10:00, w siedzibie Zespołu pok. nr 1.

Po złożeniu ofert negocjacje cenowe będą przeprowadzone 16 grudnia 2011 r., godz. 10:20.

Wymagany termin realizacji zamówienia – zgodnie z umową.

Załączniki:

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej [ pdf ],
- formularz ofertowy [ pdf ],
- zapotrzebowanie na tonery i tusze [ pdf ],
- wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ].

Zaopatrywanie jednostek oświatowych...

Busko – Zdrój, 7 grudnia 2011 r.

Znak: ZOPIS.AI.3411.6.2011

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: zaopatrywanie jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój oraz Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju w chemiczne środki czystości oraz przedmioty służące do jej utrzymania w roku 2012.

Celem zaproszenia jest wyłonienie jednego podmiotu zaopatrującego w/w jednostki w środki i przedmioty utrzymania czystości. W wyniku zapytania zostanie wyłoniony oferent, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą cenowo i zagwarantuje jednocześnie odpowiednią jakość sprzedawanych artykułów.

Dodatkowe warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym:

 1. jest posiadanie i udostępnianie przez oferenta na terenie Buska – Zdroju stałej ekspozycji, składu (hurtowni) lub sklepu, w którym eksponowane są wszystkie oferowane produkty, by przedstawiciele bezpośrednich nabywców, mogli na miejscu obejrzeć i wybrać potrzebne artykuły w oryginalnych opakowaniach,
 2. zapewnienie możliwości dowiezienia transportem własnym oferenta do siedzib jednostek zaopatrywanych większych ilości zakupionych artykułów.

Wykaz artykułów i przedmiotów zawiera dołączony do formularza ofertowego załącznik. Z zaopatrzenia w systemie wielokrotnych zakupów przeprowadzanych w określonym w umowie okresie korzystałoby 16 jednostek oświatowych i Zespół.

Zapraszam zatem do przedstawienia swojej oferty cenowej.

Oferta winna być sporządzona na załączonym druku (załącznik nr 1), przedstawione w nim ceny będą traktowane jako ceny obowiązujące w ewentualnie zawartej później umowie.

Ofertę należy złożyć w terminie do 19 grudnia 2011 r., godz. 9:00, w siedzibie Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju, pok. nr 1.

Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 19 grudnia 2011 r., godz. 9:15.

Termin realizacji zadania – rok 2012.

Załączniki:

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej [ pdf ],
- formularz ofertowy [ pdf ],
- zestawienie artykułów i przedmiotów zakupu [ pdf ],
- wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ].

Dostawa artykułów piśmienniczych i materiałów biurowych

Busko – Zdrój, 7 grudnia 2011 r.

Znak: ZOPIS.AI.3410.8.11

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: dostawa artykułów piśmienniczych i materiałów biurowych w roku 2012 dla Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju.

Oferta winna być sporządzona na załączonym druku, a cena ofertowa wyliczona zgodnie z zapotrzebowaniem na artykuły piśmiennicze i materiały biurowe.

Ofertę należy złożyć w terminie do 16 grudnia 2011 r. godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1.

Po złożeniu ofert negocjacje cenowe będą przeprowadzone 16 grudnia 2011 r., godz.11:20.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 stycznia -10 grudnia 2012 r.

Załączniki:

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej [ pdf ],
- formularz ofertowy [ pdf ],
- zapotrzebowanie na artykuły piśmiennicze i artykuły biurowe [ pdf ],
- wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ].

Dostawa pomocy dydaktycznych

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: ZOPIS.AI.3412.3.2011
 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Busko - Zdrój”
 • data ogłoszenia: 2011-09-23
 • termin składania ofert: 2011-09-29 do godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 1

Więcej...

Wykonanie projektu budowlanego placu zabaw i budowa placu zabaw...

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: ZOPIS.AI.3410.10.2011
 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Wykonanie projektu budowlanego placu zabaw i budowa placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku – Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2011-09-02
 • termin składania ofert: 2011-09-19
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 1

Więcej...