Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2015/2016.

  • Drukuj

Informacje

  • numer postępowania: AI.4464.D.5.2015
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2015/2016.
  • data ogłoszenia: 2015.06.02
  • termin składania ofert: 2015.06.15 godz. 10:00
  • miejsce składania ofert: Siedziba ZOPiS, ul. Różana 2, pok. 1 (sekretariat)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - dot. zmiany wykonawcy [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

SIWZ [ pdf ].
Załącznik 1 [ pdf ].
Załącznik 2 [ pdf ].
Załącznik 3 [ pdf ].
Załącznik 4 [ pdf ].
Załącznik 5 [ pdf ].
Załącznik 6.1 [ pdf ].
Załącznik 6.2 [ pdf ].
Załącznik 6.3 [ pdf ].
Załącznik 7 [ pdf ].
Załącznik 8 [ pdf ].
Załącznik 9 [ pdf ].
Załącznik 10 [ pdf ] (2015-06-11).

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Brak pytań

Protesty i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania):

Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania