Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok - MGOPS Busko

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju [pdf]

Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój w 2017 roku

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.4.PN.2016
 • rodzaj postępowania: Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie maja przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: "Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój w 2017 roku"
 • data ogłoszenia: 2016.12.05
 • termin składania ofert: 2016.12.13 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wynikach [ pdf ].
Informacja o udzieleniu zamówienia [ pdf ].

Więcej...

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.2.PN.2016
 • rodzaj postępowania: Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.).
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju"
 • data ogłoszenia: 2016.11.22
 • termin składania ofert: 2016.11.30 godz. 9.00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].
Informacja o udzieleniu zamówienia [ pdf ].

Więcej...

Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój w 2017 roku

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.3.PN.2016
 • rodzaj postępowania: Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie maja przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój w 2017 roku"
 • data ogłoszenia: 2016.11.22
 • termin składania ofert: 2016.11.30 godz. 9.00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Unieważnienie postępowania [ pdf ].

Więcej...

Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektu: "Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość"

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.1.PN.2016
 • rodzaj postępowania: Postępowanie na podstawie art. 138 Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektu: "Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość"
 • data ogłoszenia: 2016.09.20
 • termin składania ofert: 2016.09.28 godz. 9.00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o udzieleniu zamówienia [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
[ pdf ].

Więcej...

Świadczenie usługi restauracyjnej polegajacej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój.

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.3.PN.2015
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej polegajacej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2015.11.27
 • termin składania ofert: 2015.12.07 godz. 10.00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Więcej...

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.2.PN.2015
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 16.11.2015
 • termin składania ofert: 30.11.2015 godz. 10.00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Więcej...

Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektu: Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 • numer postępowania: FK.2710.1.2015
 • rodzaj postępowania: Zapytanie ofertowe
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektu: Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość.
 • data ogłoszenia: 2015.04.08
 • termin składania ofert: 2015.04.14 godz. 09.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja dla wykonawców [ docx ] [ pdf ].
Informacja o wynikach postępowania [ pdf ] (2015-04-16)

Więcej...