UMiG - Busko-Zdrój. Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig.html?view=featured Wed, 24 May 2017 06:03:35 +0200 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Zaproszenie do składania oferty: Ogrodzenie przy Świetlicy Wiejskiej na działce nr ewid. 121 w miejscowości Kawczyce w ramach realizacji funduszu sołeckiego. http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16165-zaproszenie-do-skladania-oferty-ogrodzenie-przy-swietlicy-wiejskiej-na-dzialce-nr-ewid-121-w-miejscowosci-kawczyce-w-ramach-realizacji-funduszu-soleckiego.html http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16165-zaproszenie-do-skladania-oferty-ogrodzenie-przy-swietlicy-wiejskiej-na-dzialce-nr-ewid-121-w-miejscowosci-kawczyce-w-ramach-realizacji-funduszu-soleckiego.html

Busko-Zdrój dnia 19.05.2017 r.

Znak: RSID.7051.24.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

Przedmiot zamówienia:
Ogrodzenie przy Świetlicy Wiejskiej na działce nr ewid. 121 w miejscowości Kawczyce w ramach realizacji funduszu sołeckiego

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - przedmiar [ pdf ] [ ods ].

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione UMiG Zamówienia publiczne Informacje Fri, 19 May 2017 14:14:06 +0200
Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I. http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16164-remont-drog-na-terenie-gminy-busko-zdroj-etap-i20170519.html http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16164-remont-drog-na-terenie-gminy-busko-zdroj-etap-i20170519.html

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.19.2017.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I.
 • data ogłoszenia: 2017.05.19
 • termin składania ofert: 2017.06.06 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)
]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione UMiG Zamówienia publiczne Informacje Fri, 19 May 2017 14:01:43 +0200
Zaproszenie do składania oferty: Budowa siłowni zewnętrznej na os.Marszałka Pilsudskiego w Busku-Zdroju. http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16163-zaproszenie-do-skladania-oferty-budowa-silowni-zewnetrznej-na-os-marszalka-pilsudskiego-w-busku-zdroju.html http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16163-zaproszenie-do-skladania-oferty-budowa-silowni-zewnetrznej-na-os-marszalka-pilsudskiego-w-busku-zdroju.html

Busko-Zdrój, dnia 19 .05.2017r.

Znak: RSID.7011.1.14.1.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na os. Marszałka Pilsudskiego w Busku-Zdroju (w ramach budżetu obywatelskiego)"

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. gruntu 211 oraz fragmentu działki nr ewid. gruntu 212, obręb 11 w Busku-Zdroju.

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie polega na wykonaniu:
a) placu rekreacyjnego dla dorosłych – „siłowni zewnętrznej" zawierającego 14 urządzeń sportowych i fitness umieszczonych na 7 pylonach,
b) elementów małej architektury: ławki parkowe, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem siłowni zewnętrznej,
c) nasadzeń zieleni: krzewy i drzewa liściaste, krzewy iglaste,
d) drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki brukowej.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - projekt [ pdf ].
Załącznik nr 3 - specyfikacja [ pdf ].
Załącznik nr 4 - przedmiar [ pdf ].
Załącznik nr 5 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 6 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione UMiG Zamówienia publiczne Informacje Fri, 19 May 2017 10:39:44 +0200
Zaproszenie do składania oferty: Wykonanie zadania pn. „Altana ogrodowa dla miejscowości Zwierzyniec w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Busko-Zdrój”. http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16161-zaproszenie-do-skladania-oferty-wykonanie-zadania-pn-altana-ogrodowa-dla-miejscowosci-zwierzyniec-w-ramach-realizacji-funduszu-soleckiego-w-gminie-busko-zdroj-20170517.html http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16161-zaproszenie-do-skladania-oferty-wykonanie-zadania-pn-altana-ogrodowa-dla-miejscowosci-zwierzyniec-w-ramach-realizacji-funduszu-soleckiego-w-gminie-busko-zdroj-20170517.html

Busko-Zdrój, dnia 16.05.2017r.

Znak: RSID.7051.15.2.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Altana ogrodowa dla miejscowości Zwierzyniec w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Busko-Zdrój".

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia przedstawia załącznik nr 3

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione UMiG Zamówienia publiczne Informacje Wed, 17 May 2017 07:22:22 +0200
Zaproszenie do składania oferty: Zakup wraz z dostawą i montażem 3 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Busko-Zdrój http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne-zuk/16140-zaproszenie-do-skladania-oferty-zakup-wraz-z-dostawa-i-montazem-3-sztuk-wiat-przystankowych-na-terenie-gminy-busko-zdroj20170509.html http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne-zuk/16140-zaproszenie-do-skladania-oferty-zakup-wraz-z-dostawa-i-montazem-3-sztuk-wiat-przystankowych-na-terenie-gminy-busko-zdroj20170509.html

Busko-Zdrój, 09.05.2017r.

ZUK.271.9.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój reprezentowana przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej. Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)

Przedmiot Zamówienia:
"Zakup wraz z dostawą i montażem 3 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 3.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 [ pdf ].
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 [ pdf ].
Szczegółowy opis techniczny -załącznik nr 3 [ pdf ].
Umowa - załącznik nr 4 [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione ZUK Zamówienia publiczne Informacje Tue, 09 May 2017 12:04:36 +0200
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące wraz z budową kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16138-rozbudowa-budynku-szkoly-podstawowej-nr-2-w-busku-zdroju-o-sale-dydaktyczne-i-pomieszczenia-towarzyszace-wraz-z-budowa-kompleksu-boisk-sportowych-przy-szkole-podstawowej-nr-2.html http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16138-rozbudowa-budynku-szkoly-podstawowej-nr-2-w-busku-zdroju-o-sale-dydaktyczne-i-pomieszczenia-towarzyszace-wraz-z-budowa-kompleksu-boisk-sportowych-przy-szkole-podstawowej-nr-2.html

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.18.2017.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące wraz z budową kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2"
 • data ogłoszenia: 2017.05.08
 • termin składania ofert: 2017.05.23 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2017-05-09).

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione UMiG Zamówienia publiczne Informacje Mon, 08 May 2017 15:33:32 +0200
Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Widuchowie http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16133-termomodernizacja-swietlicy-wiejskiej-w-widuchowie20170505.html http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16133-termomodernizacja-swietlicy-wiejskiej-w-widuchowie20170505.html

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.17.2017.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Widuchowie
 • data ogłoszenia: 2017.05.05
 • termin składania ofert: 2017.05.23 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)
]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione UMiG Zamówienia publiczne Informacje Fri, 05 May 2017 10:49:38 +0200
Budowa łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16122-budowa-lacznikow-ul-grotta-z-ul-1-go-maja-w-busku-zdroju.html http://www.umig.busko.pl/cms/zamowienia-publiczne/umig/90-informacje/zamowienia-publiczne/zp-umig/16122-budowa-lacznikow-ul-grotta-z-ul-1-go-maja-w-busku-zdroju.html

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.16.2017.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Budowa łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju"
 • data ogłoszenia: 2017.04.28
 • termin składania ofert: 2017.05.18 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

]]>
norbi@umig.busko.pl (Norbert Garecki) Wyróżnione UMiG Zamówienia publiczne Informacje Fri, 28 Apr 2017 12:19:26 +0200