Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Zaproszenie do składania oferty: Zakup wraz z dostawą i montażem 3 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Busko-Zdrój

Busko-Zdrój, 09.05.2017r.

ZUK.271.9.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój reprezentowana przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej. Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)

Przedmiot Zamówienia:
"Zakup wraz z dostawą i montażem 3 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 3.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 [ pdf ].
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 [ pdf ].
Szczegółowy opis techniczny -załącznik nr 3 [ pdf ].
Umowa - załącznik nr 4 [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Zaproszenie do składania oferty: Wynajem lokalu przy ul. Waryńskiego 29 w Busku-Zdroju ( Miejski Dworzec Autobusowy) w celu prowadzenia działalności gastronomicznej (bufet).

Znak: ZUK.271.03.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wynajem lokalu przy ul. Waryńskiego 29 w Busku-Zdroju ( Miejski Dworzec
Autobusowy) w celu prowadzenia działalności gastronomicznej (bufet)

Gmina Busko-Zdrój reprezentowana przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej 56,31 m2 wraz z wyposażeniem( załącznik nr 1.) Pomieszczenie z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną, może być czynne w godzinach otwarcia dworca we wszystkie dni tygodnia. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wodociągową.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Wykaz - załącznik nr 1 [ pdf ].
Umowa - załącznik nr 2 [ pdf ].

09.03.2017 - Informacja o wynikach postępowania [pdf]

Zaproszenie do składania oferty: Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu silnikowego będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Informacje o ogłoszeniu

 • numer postępowania: ZUK.271.40.2016
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu silnikowego będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, realizowany w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy.
 • data ogłoszenia: 2016.12.22
 • termin składania ofert: 2016.12.29 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju, ul. Waryńskiego 29, 28-100 Busko-Zdrój

Informacja z otwarcia ofert [pdf]

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 [ pdf ].
Umowa [ pdf ].

Wynajem lokalu przy ul. Waryńskiego 29 w Busku-Zdroju ( Miejski Dworzec Autobusowy) w celu prowadzenia działalności handlowej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wynajem lokalu przy ul. Waryńskiego 29 w Busku-Zdroju ( Miejski Dworzec Autobusowy) w celu prowadzenia działalności handlową (kiosk prasowy)


Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej 33,06 m2 wraz z wyposażeniem ( załącznik nr 1.) Pomieszczenie z przeznaczeniem pod działalność handlową (kiosk prasowy), może być czynne w godzinach otwarcia dworca we wszystkie dni tygodnia. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wodociągową.

Termin i warunki składania ofert:
1. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2016 roku do godz. 10:00
2. Oferty należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych w Busku-Zdroju w godz.7:00-15:00 od poniedziałku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: " Oferta na wynajem lokalu w celu prowadzenia działalności handlowej (kiosk prasowy) przy ul. Waryńskiego 29 w Busku-Zdroju". Zainteresowani mogą zapoznać się z pomieszczeniem lokalu i jego wyposażeniem w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Mirosław Kasza, tel 41 370 5192

Dokumenty do pobrania:
Pełny tekst zaproszenia [pdf]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Zaproszenie do składania oferty: Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu silnikowego będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Informacje o ogłoszeniu

 • numer postępowania: ZUK.271.37.2016
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu silnikowego będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, realizowany w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy.
 • data ogłoszenia: 2016.12.13
 • termin składania ofert: 2016.12.22 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju, ul. Waryńskiego 29, 28-100 Busko-Zdrój

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 [ pdf ].
Umowa [ pdf ].

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania [pdf]

Zaproszenie do składania oferty: Zakup i dostawa spalinowego traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem

Informacje o ogłoszeniu

 • numer postępowania: ZUK.271.34.2016
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa spalinowego traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem.
 • data ogłoszenia: 2016.12.12
 • termin składania ofert: 2016.12.16 godz. 15:00
 • miejsce składania ofert: Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju, ul. Waryńskiego 29, 28-100 Busko-Zdrój

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 [ pdf ].
Umowa [ pdf ].

20.12.2016 - Informacja z otwarcia ofert [ pdf ]

Zaproszenie do składania oferty: Wynajem lokalu przy ul. Waryńskiego 29 w Busku-Zdroju ( Miejski Dworzec Autobusowy) w celu prowadzenia działalności handlową (kiosk prasowy)

Znak: ZUK.271.25.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wynajem lokalu przy ul. Waryńskiego 29 w Busku-Zdroju ( Miejski Dworzec Autobusowy) w celu prowadzenia działalności handlową (kiosk prasowy)

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej 33,06 m2 wraz z wyposażeniem ( załącznik nr 1.) Pomieszczenie z przeznaczeniem pod działalność handlową (kiosk prasowy), może być czynne w godzinach otwarcia dworca we wszystkie dni tygodnia. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wodociągową.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Wyposażenie - załącznik nr 1 [ pdf ].
Umowa [ pdf ].

Zaproszenie do składania oferty: Wykonanie serwisu specjalistycznego miesięcznego i rocznego Automatycznej Toalety Publicznej m. Toiltematic.

Informacje o ogłoszeniu

 • numer postępowania: ZUK.271.32.2016
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie serwisu specjalistycznego miesięcznego i rocznego Automatycznej Toalety Publicznej m. Toiltematic.
 • data ogłoszenia: 2016.12.02
 • termin składania ofert: 2016.12.12 godz. 15:00
 • miejsce składania ofert: Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju, ul. Waryńskiego 29, 28-100 Busko-Zdrój

Informacja z otwarcia ofert [pdf]

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 [ pdf ].
Umowa [ pdf ].