INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje mieszkańców, że od miesiąca lipca 2018r. będą przyjmowane wyselekcjonowane odpady komunalne przez Filię Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Busku-Zdroju przy ul. Dygasińskiego 36 w następujących dniach:

  • poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
  • w każdą pierwszą sobotę miesiąca: 8:00 – 12:00

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

ODPADY NIEBEZPIECZNE

  • przeterminowane leki i opakowania po nich, strzykawki
  • zużyte baterie i akumulatory
  • tusze i tonery
  • żarówki, świetlówki
  • opakowania po olejach, smarach, środkach ochrony roślin itp.

ODPADY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE

  • telewizory, lodówki, pralki, kuchnie gazowe i elektryczne, suszarki, lokówki, prostownice, komputery, drukarki itp.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

  • opony, meble i inne odpady niemieszczące się w pojemnikach i workach