INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie, w roku 2019 wynoszą:

7,00 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny za osobę,

6,00 zł - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku oraz zagospodarowanie ich na własnej nieruchomości za osobę,

12,00 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany za osobę,

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I kwartał – do 15 stycznia 2019 r.
II kwartał – do 15 kwietnia 2019 r.
III kwartał – do 15 lipca 2019 r.
IV kwartał – do 15 października 2019 r.