PLAKAT

Regulamin [ pdf ].
Załączniki do regulaminu [ pdf ].