Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne BOSIR

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 10.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej Odbiorcą, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Wynajem 2 sztuk toalet przenośnych w terminie od 01.04. 2017r do 30.09.2017r."

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzory umów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR / OGŁ./02.03.2017

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Busko-Zdrój reprezentowana przez Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert na wynajem 5 m2, powierzchni użytkowej, zlokalizowanej w holu Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ulicy Grotta 3A, z przeznaczeniem pod działalność usługową.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzory umów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR / OGŁ./01.03.2017

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ogłasza pisemny przetarg nieograniczony którego celem jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących na działce nr 199 obręb 06 w Busku-Zdroju przy ul. Langiewicza.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ] wyjaśnienie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Regulamin [ pdf ].
Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży [ pdf ].
Umowa sprzedaży drewna [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 08.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej BOSIR, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Wynajem 2 sztuk toalet przenośnych w terminie od 04.03. 2017r do 15.06.2017r. wraz z serwisem
co dwa tygodnie"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzory umów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 05.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 07.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej BOSIR, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzory umów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 04.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków chemicznych oraz materiałów służących do utrzymania czystości w obiektach Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Odpowiedzi na pytania [ pdf ] (2017-02-24).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 03.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków do uzdatniania wody basenowej dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 02.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów, ciągników rolniczych i sprzętu ogrodniczego Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - opis faktury [ pdf ].

23.02.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 11.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro (Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zbiorniku Retencyjno – Rekreacyjnym w Radzanowie".

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].