Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne BOSIR

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 12.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktora"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

OGŁOSZENIE o przetargu

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu:

Dane identyfikacyjne sprzętu przeznaczonego do sprzedaży:

  1. Wanna SPA typu „Pacyfica" - rok produkcji 2007,
  2. Drewniana altana typu „Altana Yacuzzi" - rok produkcji 2005.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Oświadczenie referenta [ pdf ].
Regulamin licytacji [ pdf ].

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro (Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:
Remont agregatu chłodniczego „DACHE-SEMiR/143-LT-P” nr seryjny SW 13011, moc chłodnicza 143kW, nr sprężarek 3G000041 i 3G000043 - firmy „COL”, zamontowanego na lodowisku sezonowym w zespole boisk wielofunkcyjnych „ORLIK 2012” w Busku-Zdroju ul. Partyzantów.

Zapytanie ofertowe: [pdf]
Formularz oferty: [pdf]
Wzór umowy: [pdf]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 09.06.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Renowacja płyty boiska piłkarskiego o wym. 102m x 66m na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Kusocińskiego 1, zlokalizowanego na części działki nr 110 obręb 10 w Busku-Zdroju"

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 08.06.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro (Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zbiorniku Retencyjno – Rekreacyjnym w Radzanowie".

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze [ pdf ] (2015-06-25).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2015-06-25).

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 06.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro (Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Przegląd techniczny zjeżdżalni wodnej rurowej, Ǿ 1000mm x 67mb, na krytej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju ul. Grotta 3a".

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 05.03.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Wycinka 12szt. drzew rosnących na działce nr 199 obręb 6 w Busku-Zdroju na terenie rekreacyjnym Glinianki"

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania [ pdf ]  z dnia (2015-03-17).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 02.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków czystościowych oraz produktów gotowych związanych z utrzymaniem czystości dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju"

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] [ pdf ] (2015-03-27).

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 03.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju"

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 04.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków do uzdatniania wody basenowej dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju"

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].