Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne BOSIR

OGŁOSZENIE

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni usługowej w holu głównym Pływalni Miejskiej im. St. Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a (Wydzierżawienie powierzchni usługowej w holu głównym Pływalni Miejskiej im. St. Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a (przestrzeń przy drzwiach wejściowych do holu, od strony wschodniej), o łącznejpowierzchni użytkowej 1,5 m2, z przeznaczeniem pod nieuciążliwą działalność usługową (ustawienie wagi,tablicy reklamowej itp.).

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].
Formularz oferty [ doc].

OGŁOSZENIE

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni usługowej w holu głównym Pływalni Miejskiej im. St. Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a (przestrzeń przy ścianie niecki basenowej - naprzeciw drzwi wejściowych do holu), o łącznej powierzchni użytkowej 4 m2, z przeznaczeniem pod nieuciążliwą działalność usługową (ustawienie automatów do gier zręcznościowych, tablicy reklamowej itp.).

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].
Formularz oferty [ doc].


SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP.08.12.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro (zarządzenie nr 67/2007 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 07.10.2008r. z poź. zm.), w trybie zapytanie o cenę, na zadanie pod nazwą: "Remont systemu dozowania chemii basenowej, obsługującego instalację uzdatniania wody, zasilającej basen rekreacyjny na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju"

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz ofertowy (załącznik nr 1) [ pdf ] [ doc ].
Wzór umowy (załącznik nr 2) [ pdf ].


06.12.2013 - Odpowiedzi na pytania [pdf]
09.12.2013 - Odpowiedzi na pytania [pdf]

24.12.2013 - Informacja o unieważnieniu postępowania [pdf]

OGŁOSZENIE

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu przy zbiorniku Retencyjno – Rekreacyjnym w Radzanowie pod:

  • zorganizowanie i prowadzenie sezonowego punktu handlowego,
  • zorganizowanie i prowadzenie sezonowej wypożyczalni sprzętu pływackiego,
  • zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż niżej wymienionego używanego zespołu maszyny rolniczej:

Nazwa i siedziba jednostki przeprowadzającej przetarg:
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Grotta 3A, 28-100 Busko-Zdrój

Dane identyfikacyjne zespołu przeznaczonego do sprzedaży:
„Używana kabina ciągnika Ursus C-355 wraz z 2 błotnikami tylnymi - rok produkcji 1972"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Wzór oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

  • numer postępowania: BOSiR/ZP.01.11.2012
  • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego - skrzyniowego o DMC do 3,5 tony.
  • data ogłoszenia: 26.11.2012
  • termin składania ofert: 04.12.2012 godz. 1400
  • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

2007-01-26 Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : Pływalnia
  Przedmiot zamówienia
  wykonanie przyłącza energetycznego. CPV  29834100-5

2005-05-20    Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : Pływalnia
  Przedmiot zamówienia
  wzmocnienie stropu, wykonanie otworów drzwiowych i okiennych.
Kody: CPV 45212212-5, 45262600-7.

2005-09-13    Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : Pływalnia Miejska
  Przedmiot zamówienia
 

wykonanie technologicznej instalacji brodzika kąpielowego, wykonanie
fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze. Kody: CPV 29834100-5 45262210-6.

2005-11-17   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : PŁYWALNIA
 Przedmiot zamówienia
 wykonanie niecki brodzika kąpielowego ze szlachetnej stali nierdzewnej, Kody: CPV 45212212-5