SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 06.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro (Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Przegląd techniczny zjeżdżalni wodnej rurowej, Ǿ 1000mm x 67mb, na krytej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju ul. Grotta 3a".

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].