OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY


Na podstawie Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro, Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju informuje o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pod nazwą „Dostawa energii cieplnej, za pośrednikiem nośnika ciepła (gorącej wody), do obiektu Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3a, w celu wykorzystania jej dla celów centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz podgrzania wody basenowej”


Pełna treśc ogłoszenia [pdf]