Sygnatura akt: BOSiR/ZP - 05.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej Odbiorcą, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków do uzdatniania wody basenowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju".

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Odpowiedzi na pytania [ pdf ] (2018-04-09).

Informacja o wynikach postępowania [ pdf ]