Sygnatura akt: TG.26.16.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie informacyjnej tablicy basenowej składającej się z 2 modułów temperatury wody w basenach, 1 modułu temperatury w hali basenowej oraz zegara cyfrowego”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - wizualizacja [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].