Sygnatura akt: TG.26.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

Wynajem, dostawa oraz serwis dwóch sztuk (2szt.) wewnętrznych mat wejściowych dla budynku Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].