ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej kąpieliska w Radzanowie”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zabezpieczenia służby ratowniczej kąpieliska w Radzanowie, gmina Busko-Zdrój.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - kwestionariusz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - szczegółowy opis [ pdf ].
Załącznik nr 4 - obszar kąpieliska [ pdf ].