Sygnatura akt: TG.250.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej BOSIR, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].