Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:
„Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej kąpieliska w Radzanowie”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zabezpieczenia służby ratowniczej kąpieliska w Radzanowie, gmina Busko-Zdrój.
  2. Usługa będzie świadczona codziennie, w godzinach od 1000-1800 od dnia 25.06.2022 r. do dnia 21.08.2022 r.
  3. Ilość dni świadczenia usługi w okresie otwarcia kąpieliska – 58.
  4. Długość linii brzegowej kąpieliska – 83m

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - kwestionariusz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - szczegółowy opis wykonania zamowienia [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 4 - obszar kąpieliska [ pdf ].