Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Budżet obywatelski 2018

 Budżet obywatelski 2018

Budżet obywatelski 2018 - zarządzenia

Zarządzenie Nr 116 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 115/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Wyniki głosowania - Budżet obywatelski 2017

Łącznie zostało oddanych 6890 głosów, w tym: 6352 drogą tradycyjną i 538 drogą elektroniczną.
Głosów ważnych było 6116
Nieważnych głosów było 774.

Powody unieważnienia głosów to:
- błędnie wypełnione karty lub oddane głosy - 510
- głosy unieważnione z powodu głosowania więcej niż jeden raz – 264

Wyniki głosowania na poszczególne zadania – głosy ważne:
1. Remont chodników i zjazdów w ul. Tęczowej i ul. Złotej – os. Promyk w Busku-Zdroju – 397 głosów.
2. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Wełczu - 831 głosów.
3. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Widuchowej – 927.głosów.
4. Wyremontowanie i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chotelku – 973 głosów.
5. Budowa kotłowni gazowej i zakup wyposażenia w budynku świetlicy wiejskiej w Radzanowie – 673 głosów.
6. Budowa siłowni zewnętrznej na os. Marszałka Piłsudskiego w Busku-Zdroju – 1166 głosów.
7. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kotkach – 355 głosów.
8. Budowa chodnika w Szańcu – 794 głosów.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Budżet obywatelski 2017 - lista wniosków

LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU  WNIOSKODAWCA 
1. Remont chodników i zjazdów w ul. Tęczowej i ul. Złotej – os. Promyk w Busku-Zdroju  05.09.2016 r. Radny Rady Miejskiej Jan Ozgowicz
2. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Wełczu 09.09.2016 r. Radna Rady Miejskiej Danuta Prędka
3. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Widuchowej 13.09.2016 r. Rada Sołecka Widuchowa – Sołtys Tadeusz Grochowina
Radny Rady Miejskiej - Jacek Lewicki
Dariusz Musiał
4. Wyremontowanie i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chotelku 14.09.2016 r. Sołtys wsi Chotelek – Elżbieta Bławat
5. Budowa kotłowni gazowej i zakup wyposażenia w budynku świetlicy wiejskiej w Radzanowie 15.09.2016 r. Jolanta Żurek
Robert Burchan
6. Budowa siłowni zewnętrznej na os. Marszałka Piłsudskiego w Busku-Zdroju 15.09.2016 r. Jerzy Służalski
Lucyna Wojnowska
Justyna Nurek
7. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kotkach 16.09.2016 r. Moskal Stanisław
Radny Rady Powiatu w Busku-Zdroju
8. Budowa chodnika w Szańcu 16.09.2016 r. Stowarzyszenie Miłośników Szańca

Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w głosowaniu [ pdf ].

Lista złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w roku 2016 [ pdf ].

GŁOSOWANIE INTERNETOWE (od 03.10.2016 do 11.10.2016)

Karta do głosowania

Budżet obywatelski 2017 - zarządzenia

Zarządzenie Nr 173/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 148/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 18 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 146/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 146/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 145/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zarządzenie Nr 104/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Lista wyników głosowania nad budżetem obywatelskim.

W dniach 1-9 października 2015 roku przeprowadzono głosowanie na 5 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Przedmiotem głosowania były projekty:

 1. Remont świetlicy wiejskiej w Widuchowej.
 2. Remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Biniątkach.
 3. Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw w Busku-Zdroju (os. Gen. Andersa, os. Kościuszki, os. Pułaskiego i Glinianki) wraz z elementami zagospodarowania zielenią.
 4. Remont ciągu pieszego-asfaltowego wzdłuż ul. Korczyńskiej w Zbludowicach.
 5. Remont drogi między Szańcem, Zwierzyńcem i Mikułowicami „Droga w Norty".

Głosowanie miało charakter powszechny i odbyło się poprzez wrzucanie kart głosowania do urny wystawionej w pokoju nr 3 – Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz poprzez głosowanie internetowe.

Łącznie zostało oddanych 3073 głosów, w tym: 1616 głosów drogą tradycyjną i 1457 drogą elektroniczną.

Głosów ważnych było 2781.
Nieważnych głosów było 292.

Powody unieważnienia głosów to:

 • błędnie wypełnione karty – 64,
 • złożone przez osoby niefigurujące w rejestrze wyborców Miasta i Gminy Busko-Zdrój – 140,
 • głosy unieważnione z powodu głosowania więcej niż jeden raz – 88.

Wyniki głosowania na poszczególne zadania:

 1. Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw w Busku-Zdroju (os. Gen. Andersa, os. Kościuszki, os. Pułaskiego i Glinianki) wraz z elementami zagospodarowania zielenią – 896 głosów.
 2. Remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Biniątkach – 788 głosów.
 3. Remont Świetlicy Wiejskiej w Widuchowej – 496 głosów.
 4. Remont drogi między Szańcem, Zwierzyńcem i Mikułowicami „Droga w Norty"- 360 głosów.
 5. Remont ciągu pieszego-asfaltowego wzdłuż ul. Korczyńskiej w Zbludowicach – 241 głosów.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Budżet obywatelski 2016 - lista wniosków

Lista złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w roku 2015 [pdf]
Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w głosowaniu [pdf]

GŁOSOWANIE INTERNETOWE (od 01.10.2015)

Budżet obywatelski 2016

Zarządzenie Nr 105/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 104/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.