Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

UrządInnowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Busko-Zdrój na lata 2018-2040

Uchwała Nr 12/I/2018
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXXVI/490/2017
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018 – 2040 [ pdf ].

Uchwała Nr 104/II/2017
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 listopada 2017 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018- 2040 Gminy Busko -Zdrój [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 171/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2034

Znak:FB.301.18.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2017 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 2/1/2017
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 19 stycznia 2017 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXIV/330/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko–Zdrój na lata 2017 – 2034 [pdf]

Uchwała Nr 91/II/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2034 Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Zarządzenie 202/2016 z 14.11.2016 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2032

Uchwała Nr 72/II/2016
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 22 września 2016 roku

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za I półrocze 2016 roku [ pdf ].

Znak:FB. 301.20.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2016 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 9/1/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr XIV/168/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2032 [ pdf ].

Uchwała Nr 122/II/2015 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2032 Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

ZARZĄDZENIE 166/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2015 roku.

Znak:FB. 301.21.2015

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2015 roku [ pdf ].

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2030

Uchwała Nr 104/II/2014
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listioada 2014 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015- 2030 Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR III/23/2014
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2030 [ pdf ].

ZARZĄDZENIE 159/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2014 roku

Znak:FB. 301.21.2014

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2014 roku [ pdf ].

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Busko-Zdrój na lata 2014-2030

UCHWAŁA NR XXXIV/424/2013
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2014-2030 [ pdf ].

Uchwala Nr 8/I/2014 VIII
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 100/II/2013
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2013 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2030 Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

ZARZĄDZENIE 128/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2013 roku

Znak:FB. 301.22.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2013 roku [ pdf ].