Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego (WPGO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIV/791/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 1974), gmina Busko-Zdrój wchodzi w skład regionu V gospodarki odpadami na terenie województwa świętokrzyskiego.

Według WPGO w regionie V istnieją cztery instalacje, które spełniają warunki instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych i do których mogą trafiać odebrane odpady komunalne z terenu gminy Busko-Zdrój. Są to: instalacja w Rzędowie gmina Tuczępy – do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz instalacje w Dobrowodzie gmina Busko-Zdrój, w Staszowie przy ul. Pocieszki i w Grzybowie gmina Staszów – do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.