Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego

Dokumenty do pobrania [ pdf ].
Oświadczenie [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].

GMRŚII- 7627/1/06

Znak:GMRŚII- 7627/1/06

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

stosownie do art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 24.01.2006 r. wszczęto na wniosek P. Andrzeja Mrówki zam. ul. Partyzantów 130; 28-100 Busko-Zdrój postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie budynku usługowego – usługi w zakresie bieżącej naprawy samochodów osobowych i dostawczych z dwoma stanowiskami przeznaczonymi do napraw, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3/57 obr. 08 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju oraz, że w pokoju nr 8,  Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w godz. od 7:00 do 15:00 jest dostępny „Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego warsztatu usługowego w zakresie napraw samochodowych w miejscowości Busko-Zdrój ul. Kazimierza Wielkiego 3/57.
W zakres inwestycji wchodzi wykonanie nowego budynku usługowego, w którym będą świadczone usługi polegające na naprawach oraz bieżącej obsługi samochodów osobowych i dostawczych z dwoma stanowiskami warsztatowymi oraz wydzielonym pomieszczeniem biurowo – socjalnym z podręcznym zapleczem magazynowym na przechowywanie części zamiennych.

Ponadto informuje się, że w tut. Urzędzie można składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty ogłoszenia tj. do 24 kwietnia 2006 r.
Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie pod numerem 1/2006 znak: GMRŚII-7627/1/06.

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w dniach 31.03.2006 r. do 24.04.2006 r.

Konkurs Plastyczny "Baśniowy Świat Braci Grimm"

       W dniu 23.03.2006 r. odbył się Gminny Etap Konkursu Plastycznego pn. „Baśniowy Świat Braci Grimm" w ramach II Turnieju Szkół organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Konkurs był skierowany do dzieci uczęszczających do klas I - III szkół podstawowych. W konkursie uczestniczyło 12 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Więcej...

Konkursu Wiedzy nt. Niemiec i Miasta Bliźniaczego Steinheim

        W dniu 23 marca 2006 r. w godz. 10.10 - 11.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju odbył się Gminny Etap Konkursu Wiedzy nt. Niemiec i Miasta Bliźniaczego Steinheim, rozgrywany w ramach II Turnieju Szkół. W Konkursie udział wzięło 11 szkół podstawowych, 3 szkoły gimnazjalne i 4 szkoły ponadgimnazjalne.

Więcej...

GMRŚII-7624/4/05

Znak:GMRŚII-7624/4/05


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Więcej...

Referent ds. prawnych - rozstrzygnięcie

Busko-Zdrój, dnia 17.03.2006r.

       Miejsko-Gminny Zakład Komunalny w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka 25 informuje, że na nasze ogłoszenie złożyło oferty pracy 8 osób na stanowisko St.Referenta ds. Prawnych.
       Po przeprowadzeniu analizy dokumentów stwierdzono że 7 ofert nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.
       Pełne wymogi formalne spełniła Pani Agnieszka Zeljaś zam. 28-100 Busko-Zdrój.

Sprzedaż nieruchomości komunalnych

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, opisanych poniżej:

Plik do pobrania [ pdf ].

GMRŚII-7624/7/05

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Więcej...