Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Informacja o wynikach naboru na stanowisko w referacie kadr ZOPiSu.

Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju

informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Referacie Kadr ogłoszonego 9 kwietnia 2008 r. została wybrana Pani Elżbieta Rączkowska, zamieszkała w Busku - Zdroju.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka przedstawiła wzorową dokumentację i podczas rozmowy rekrutacyjnej prezentując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe wykazała przydatność do pracy na przedmiotowym stanowisku.

Dokumenty do pobrania [ pdf ].

Stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

"Podinspektora w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej."

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej.

Busko- Zdrój, 2008.06.02

Znak: UA.7331.B-11/08

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst ogłoszony w Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.) zawiadamiam, że zebrane zostały dowody i materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzi budowa wieży żelbetowej o wysokości ok. 40m z systemem anten telekomunikacyjnych wraz z kontenerem technicznym oraz innymi urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania stacji na działce oznaczonej nr ewid. 51 położonej w Busku-Zdroju w rejonie ulicy Stawowej.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument do pobrania [ pdf ].

Wyniki konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego...

Wyniki konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej lekkoatletyka

Dotację otrzymał:

Klub Sportowy „Słoneczko" w Busku-Zdroju w kwocie 10 000,00 zł.

Dokument do pobrania [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w MGOPS.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

„Główny księgowy MGOPS w Busko-Zdrój"

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Barbara Lech zamieszkała w Busku-Zdroju.

Dokument do pobrania [ pdf ]. 

Drugi etap naboru na stanowisko - Główny księgowy MGOPS w Busko-Zdrój

LISTA  KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

w sprawie naboru na stanowisko:
„Główny księgowy MGOPS w Busko-Zdrój"

Informuję, że w wyniku selekcji na ww. stanowisko urzędnicze do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


 Lp. Imię i nazwisko   Miejsce Zamieszkania
 1 Barbara Lech  Busko-Zdrój

Dokument do pobrania [ pdf ].

Konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój:

  • Szkoły Podstawowej w Kostkach Dużych
  • Szkoły Podstawowej w Szczaworyżu
  • Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale FB.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

„ Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym"

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani ANNA KOZIEŁ zamieszkała w Busku-Zdroju.

Dokument do pobrania [ pdf ].