Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ins. w Wydziale IiIT

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ins. w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Techniczn

Dokument do pobrania [ pdf ].

Drugi etap naboru na Ins. w Wydziale Spraw Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko „Inspektora w Wydziale Spraw Inwestycji i Infrastruktury Technicznej", którzy przeszli do następnego etapu rekrutacji [ pdf ].

II Olimpiada Wiedzy o Regionie Ponidzia

 

 
 II Olimpiada Wiedzy o Regionie Ponidzia

Organizowana przez Koalicję:

  • Urząd Miasta i Gminy Busko - Zdrój
  • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - PZD w Busku - Zdroju
  • Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A.
  • Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
  • Bank Spółdzielczy w Busku - Zdroju
  • Towarzystwo Miłośników Buska - Zdroju
  • Stowarzyszenie „Ziemia Buska"
  • Klub Samorządności i Przedsiębiorczości działający przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
  • Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Busku - Zdroju

Więcej...

Stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

naczelnika w Wydziale Obsługi Interesanta, Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych

Dokumenty do pobrania [ pdf ].

Stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Wydziale Obsługi Interesanta, Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych

Dokumenty do pobrania [ pdf ].

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ins. w Wydziale Spraw Obywatelskich

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ins. w Wydziale Spraw Obywatelskich:

Dokument do pobrania [ pdf ].

Drugi etap naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko „Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich", którzy przeszli do następnego etapu rekrutacji [ pdf ].

Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej "ERA"

Busko-Zdrój, 29.11.2006r.

Znak:GMKRŚII-7627/12/06

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 27.11.2006 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej „ERA" na wieży Poczty Polskiej, nr stacji: „Busko-Zdrój 55134 Centrum".

Przedmiotowa decyzja została zamieszczona pod nr 7627/12/06 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Wydział Gospodarki Mieniem, Spraw Komunalnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój  pok. nr 8.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.11.2006 r. do 21.12.2006 r..

Obwieszczenie zostało umieszczone na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju