Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Dzierżawa pawilonów handlowych położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja

Busko-Zdrój, 2017.06.30

Znak:GKNŚR.6845.192.2.2017

 O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę:
- pawilonu handlowego nr 5-6,
- pawilonu handlowego nr 7-8,
położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Minimalny czynsz dzierżawny za jeden pawilon handlowy określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Dokumentacja w załączniku [pdf]

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony:

a) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Borowinowej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A", oznaczona w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 o powierzchni 0,7310 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00010136/2.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem A.UZ.1 przeznaczonym pod zabudowę uzdrowiskową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. Przeznaczenie uzupełniające: usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 14.06.2017 r.

Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych...

Busko-Zdrój, 2017.06.30

Znak:GKNŚR.6845.192.2.2017

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę:

  • pawilonu handlowego nr 5-6,
  • pawilonu handlowego nr 7-8,

położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Nabór na stanowisko nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej w Siesławicach.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach

ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel fizyki

Stanowisko: nauczyciel fizyki
Wymiar czasu: 2/18
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: czas określony od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Nabór na stanowisko nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej w Siesławicach.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach

ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel chemii

Stanowisko: nauczyciel chemii
Wymiar czasu: 2/18
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: czas określony od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Nabór na stanowisko nauczyciel doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Siesławicach.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach

ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel doradztwa zawodowego

Stanowisko: nauczyciel doradztwa zawodowego
Wymiar czasu: 0,25 etatu-10 godzin w ciągu roku
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: czas określony od 01.09.2017r. do 22.06.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 14, 28-100 Busko-Zdrój.

Zarządzenie Nr 91/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 14, 28-100 Busko-Zdrój [ pdf ].

Informacja dla Pacjentów SP ZPOZ Busko-Zdrój - Badania Laboratoryjne i RTG

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SP ZPOZ BUSKO-ZDRÓJ
BADANIA LABORATORYJNE I RTG

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju informuje, iż od dnia 3 lipca 2017 r. dla naszych pacjentów otwieramy dodatkowe miejsca i wydłużamy godziny badań laboratoryjnych i RTG.

Badania Laboratoryjne wykonuje firma ALAB - od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00. do 11.00. w następujących lokalizacjach:

  1. Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Busku-Zdroju ul.Sądowa 9 (Gabinet Nr 102)
  2. Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Busku-Zdroju os. Sikorskiego 10 (Gabinet Nr 8)
  3. Ul. Sądowa 20, w Busku-Zdroju - na przeciwko apteki.

Wyniki badań będą dostępne również na stronie internetowej firmy Alab.

Diagnostykę obrazową RTG wykonuje „Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. - Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka" przy ulicy dr Starkiewicza 1 w Busku-Zdroju (Gabinet Nr 108) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30. do 19.00.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].