Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.39.2017

Busko- Zdrój, 2017.09.12

Znak: BUŚ.6733.39.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO -ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2017r poz.1073 ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.1257 )

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2017.09.12 na wniosek z dnia 2017.09.06 Piotra Śpiewaka Grupa Projekt Sp z o.o ul. Fredry nr 2/5, 30-605 Kraków działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka Piłsudskiego nr 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna zostało wszczęte postępowanie w sprawie określenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN na działkach ozn. nr ewid. 383/1, 495, 305, 298/2, 299, 298/1, 165/1 – usytuowanych w Skotnikach Dużych oraz na działkach ozn. nr ewid. 96, 197, 91, 265, 264, 256/1, 272, 249, 79, 255, 254/1, 77,78, 252, 251, 76, 250, 33 – usytuowanych w Skotnikach Małych.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].