Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: GKNŚR.6845.272.2017

Busko-Zdrój 2017.09.22

Znak:GKNŚR.6845.272.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016. poz.2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu.

Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Powierzchnia Położenie Przeznaczenie
1 cz.dz. 413/6
KI1B/00060889/0
8 pawilonów handlowych
8 x 7,13m2 Busko-Zdrój obr. 09
ul. 1 Maja
działalność usługowo-handlowa
2 cz.dz. 455
KI1B/00039489/0
21 pawilonów handlowych
21 x 9,7m2 Busko-Zdrój obręb 06
ul. St. Batorego
działalność usługowo-handlowa
3 dz. 257
KI1B/00040570/5
a) 224,0m2
b) 76,0m2
Młyny a) teren zielony - grunt przygrodzony do działki siedliskowej
b) teren zabudowany budynkiem mieszkalnych
4 dz. 1712
KI1B/00043511/5
8600,0m2 Widuchowa teren rolny

Czynsz dzierżawny lub najmu określa się w wysokości nie niższej niż:

  1. cz.dz. 413/6 - 250,00 zł + VAT miesięcznie
  2. cz.dz. 455 - 250,00 zł + VAT miesięcznie
  3. dz. 257 - 68,00 zł + VAT rocznie
  4. dz. 1712 - 126,00 zł rocznie

Umowy dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych będą zawierane na okres do 3 lat.

Opłata za działalność usługowo-handlową będzie wnoszona do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Opłaty za teren rolny oraz teren zielony i zabudowany będą wnoszone do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
Termin zagospodarowania działek:

  • teren pod działalność usługowo-handlową oraz teren zielony i zabudowany – tereny zagospodarowane,
  • teren rolny - w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Ustalony czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.
Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i przed siedzibą Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu, na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszeniu obwieszczenia zostanie zamieszczona w prasie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].