Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: GKNŚR.602.1.2017

Busko-Zdrój, 06.12.2017 r.

Znak:GKNŚR.602.1.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz .1405 ze zm.) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) zawiadamiam, że przystąpiono do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024".

Niezbędna dokumentacja sprawy (w tym projekt dokumentu) wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Utrzymania Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. Nr 10, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek w godzinach 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją o której mowa powyżej oraz w terminie od 6 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r. składać uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej (na adres Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) oraz ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w godzinach poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek w godz. 7:00-15:00).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Zgodnie z art. 44 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Busko-Zdój na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024" dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Dokumenty do pobrania:

Dokument źródłowy [ pdf ].
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrójna lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 [ pdf ].