Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w związku z zamiarem realizacji inwestycji przebudowy dróg - ulicy Bohaterów Warszawy, ul. Kusocińskiego oraz ul. Parkowej w Busku Zdroju

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w związku z zamiarem realizacji inwestycji przebudowy dróg - ulicy Bohaterów Warszawy, ul. Kusocińskiego oraz ul. Parkowej w Busku Zdroju, dla których przygotowywa na jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap II w ramach zadania pn.: Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej".

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasach drogo-wych przebudowywanych dróg mogą składać pisemne wnioski o udostępnienie kanału na adres:

Ajko Artur Kręcisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Wniosek winien zawierać następujące informacje:

  1. Nazwę podmiotu (jednostki) zainteresowanego udostępnieniem kanału technologicz-nego.
  2. Rodzaj i ilość sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej.
  3. Określenie parametrów urządzeń infrastruktury technicznej, które mają być umiesz-czone w kanale technologicznym.
  4. Propozycje wymagań, jakie w opinii wnioskodawcy winien spełniać kanał dla potrzeb lokalizacji w/w urządzeń infrastruktury technicznej.

Kanał technologiczny będzie udostępniany na zasadach określonych w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222).

Załączniki:
Szkic sytuacyjny sytuujący projektowane drogi [ pdf ].