Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju


Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejRozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój

logo fundusze europejskie srodowisko

zadanie pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" nr SL POIS.02.05.00-00-0005/16 - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego"

Projekt dotyczy rozwoju terenów zieleni w obszarze miasta Busko-Zdrój. Busko-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym, położonym w południowej części województwa świętokrzyskiego w powiecie buskim. Pod względem regionalizacji fizjograficznej miasto Busko-Zdrój położone jest w obrębie Niecki Miechowskiej (Nidziańskiej).

Przedsięwzięcie obejmuje tereny niezagospodarowane, znajduje się na obszarze Miasta Busko-Zdrój tj.:

  • tzw. park „Małpi Gaj"
  • park za sanatorium „Rafał"
  • reprezentacyjne skwery w różnych częściach miasta.

Obszary miasta zostaną zagospodarowane w taki sposób aby łączyć centrum miasta z częścią zdrojową.

W dniu 18.11.2016r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0005/16-00 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość projektu całkowita - 5 999 885,35zł
Wartość wydatków kwalifikowanych – 5 858 622,09zł
Wartość dofinansowania – 4 979 828,77zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych
Kwota dotacji – 4 979 828,77zł
Termin rozpoczęcia projektu – 12.05.2014r.
Termin zakończenia projektu – 31 12 2018r.

Więcej...