Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

UrządInnowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejRozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój

logo RP

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne".

Celem projektu jest wzrost jakości warunków kształcenia poprzez inwestycję w rozwój infrastruktury edukacyjnej.

W ramach przedmiotowego projektu zostaną wykonane:

  • kompleksowa modernizacja oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego układu funkcjonalnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku–Zdroju o sale i pracownie dydaktyczne wraz z wyposażeniem.
  • kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju.

W dniu 28.11.2017r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.07.04.00-26-0014/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 7 592 559,06zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 7 462 469,59zł.
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 2 999 912,77zł, co stanowi nie więcej niż 40,20% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wkład własny Beneficjenta – 4 462 556,82zł, co stanowi nie mniej niż 59,80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 20.01.2016r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2018r.

Gmina Busko-Zdrój w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój" dokonała wyboru Wykonawcy robót w zakresie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju".

Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRUMIX" Karolina Przepióra-Gruda z Budzisławia.

Koszt realizacji budowy kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 wynosi:

1 420 000,00zł brutto.