Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

UrządInnowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejProtokół kontroli sanitarnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.

Protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

Protokół kontroli [ pdf ].
Załącznik do protokołu [ pdf ].

Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju

Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju

Protokół kontroli [ pdf ].

Protokół kontroli sanitarnej w MGOPS

Protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

Protokół kontroli [ pdf ].

Protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Protokół kontroli [ pdf ].

Protokół kontroli sanitarnej w MGOPS

Protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

Protokół kontroli [ pdf ].

Kontrola Pływalni Miejskiej

Kontrola Pływalni Miejskiej wykonywana przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Wystąpienie pokontrolne [ pdf ].

Kontrola archiwum zakładowego.

Kontrola archiwum zakładowego.

Protokół kontroli [ pdf ].
Zalecenia pokontrolne [ pdf ].

Kontrola w sprawie modernizacji i rozbudowy BSCK oraz parku zdrojowego.

Kontrola w sprawie modernizacji i rozbudowy gminnego ośrodka kultury oraz parku zdrojowego w Busku-Zdroju.

Informacja pokontrolna [ pdf ].