Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Dokumenty do pobrania

  • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r. (projekt) [ pdf ].
  • Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Busko-Zdrój na lata 2006-2015 [ pdf ].
  • Program Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 [ pdf ].
  • Program ochrony środowiska dla gminy Busko-Zdrój [ pdf ].
  • Plan gospodarki odpadami dla gminy Busko-Zdrój [ pdf ].
  • WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2006 – 2008 i po roku 2008 [ pdf ].
  • Raport z monitoringu Programu rozwoju lokalnego [ pdf ].
  • Raport z Realizacji Programu Rozwoju Lokalnego [ pdf ].
  • MONITORING WSKAŹNIKÓW OSIĄGNIĘĆ PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO w okresie sprawozdawczym od 31.03.2004 r. do 30.09.2005 r. [ pdf ].
  • Zgodność realizowanych zadań zawartych w Programie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Busko-Zdrój z celami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].