Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

UrządInnowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejRaport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój za lata 2013 –2014

W III kwartale 2015 roku został przeprowadzony monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Programu Rewitalizacji.

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto lata 2013, 2014

Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój.

Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój

Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój za okres od 01-01-2011 do 30-06-2013. [pdf].

Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój za lata 2009-2010

W III kwartale 2011 roku został przeprowadzony monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Programu Rewitalizacji.

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto lata 2009- 2010.

Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój za lata 2009-2010

Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój.

Na sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju dnia 30.10.2008 r. został uchwalony zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój na lata 2007-2015.

Z uwagi na nowe wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego dot. przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji przyjęto na sesji Rady Miasta Uchwałą Nr XII/160/2008 aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Busko-Zdrój.

Dokument do pobrania: [ pdf ].

Zakończenie konsultacji społecznych.

Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie oddziaływania na środowisko skutków realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój.

W związku z upływem terminu wnoszenia uwag dot. oddziaływania na środowisko skutków realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój informujemy, że nie wpłynęły żadne uwagi w powyższym zakresie.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przedłożony do zaopiniowania, w trybie art. 43 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Oba w/w organy pismami znak: SE.V-4410/12/08 z dnia 17.10.2008 r. oraz ŚR.II.0718-97/08 z dnia 15.10.2008 r. uzgodniły pozytywnie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój. Ponieważ Wojewoda Świętokrzyski wniósł uwagi do treści „Prognozy…”, poniżej zamieszczamy jej tekst uwzględniający te uwagi.

Prognoza oddziaływania na środowisko.

Projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta...

Projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój na lata 2007-2015.

Z uwagi na ukazanie się projektu Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPOWŚ dotyczącego przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji zachodzi konieczność dostosowania dokumentu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z 31.01.2008 r. do wymogów określonych w Wytycznych. W związku z powyższym przedstawiamy poniżej projekt zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przekazywać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do Wydziału Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Projekt aktualizacji LPR [ pdf ].

Konsultacje społeczne w sprawie oddziaływania na środowisko...

Konsultacje społeczne w sprawie oddziaływania na środowisko skutków realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój.

Artykuł 40 ust.1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 250 t.j.) nakłada obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentów strategicznych (m. in. programów w dziedzinie transportu, gospodarki wodnej, turystyki i wykorzystania terenu) opracowywane przez organy administracji. Zapisy te są przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27.06.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

W związku z powyższym, opracowując aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój, przystąpiono jednocześnie do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu.

Tekst Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, w zakładce System Informacji o Środowisku, pod adresem WWW: http://www.busko-zdroj.sios.pl/ , w karcie typu F. Ponadto prognoza jest dostępna do wglądu w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 36c.

Mieszkańcy Miasta Busko-Zdrój zostali poinformowani o możliwości wnoszenia uwag do prognozy poprzez obwieszczenie Burmistrza, wywieszone na tablicy ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej Urzędu.

Celem prowadzonych konsultacji jest zapoznanie społeczeństwa z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój oraz skutkami jego realizacji w kontekście ochrony środowiska. Uwagi, wnioski i zastrzeżenia wniesione przez zainteresowane strony zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych zostaną uwzględnione w wykonywanym opracowaniu.

Prognoza oddziaływania na środowisko [ pdf ].

Lokalny program rewitalizacj - aktualizacja. i ...

Poniżej przedstawiony został projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój.

Dokument do pobrania [ pdf ].