Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

UrządInnowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejAktualizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju nr XII/150/99 w dniu 22.12.1999 r. Dokument ten, jako efekt pracy dużego zespołu ludzkiego, wyznaczył na drodze debat i dyskusji strategiczne cele rozwoju gminy. 

Za najważniejszy, długofalowy cel rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój uznano:

Rozwój funkcji uzdrowiskowej - zwiększenie zatrudnienia w sferze pozarolniczej, szczególnie na obszarach wiejskich do 2015 roku.

To samo przesłanie niesie przyjęta w strategii misja gminy:

Gmina Busko uzdrowiskiem stoi, dając zdrowie kuracjuszom i bogactwo swoim.

Zarówno cel główny, jak i misja gminy nie straciły swojej aktualności.

Niemniej jednak, z uwagi na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno - gospodarcze na przestrzeni ostatnich lat a także nałożenie na samorząd terytorialny szczebla gminnego nowych obowiązków i kompetencji, konieczna jest weryfikacja celów podrzędnych oraz aktualizacja strategii.

W związku z powyższym przekazujemy projekt aktualizacji strategii do szerokich konsultacji społecznych. Wszystkie uwagi i sugestie zostaną poddane analizie i włączone w proces aktualizacji strategii.

Prosimy o przesyłanie uwag drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub na piśmie - do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Rozwoju Strategicznego, Projektów i Monitoringu, ul.Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Tekst projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój: