Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Zaproszenie do składania oferty: Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków do uzdatniania wody basenowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju.

Sygnatura akt: BOSiR/ZP - 05.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej Odbiorcą, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków do uzdatniania wody basenowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju".

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Odpowiedzi na pytania [ pdf ] (2018-04-09).

Informacja o wynikach postępowania [ pdf ]

Zaproszenie do składania oferty: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów, ciągników rolniczych i sprzętu ogrodniczego dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 02.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko- Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów, ciągników rolniczych i sprzętu ogrodniczego dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Zaproszenie do składania oferty: Usługi w zakresie ochrony osób i mienia...

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 01.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej BOSIR, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod  nazwą: „Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - oferta na ochronę [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2.1 - ochrona Pływalni [ pdf ].
Załącznik nr 2.2 - ochrona Skateparku [ pdf ].
Załącznik nr 2.3 - ochrona Orlika [ pdf ].
Załącznik nr 2.4 - ochrona Stadionu [ pdf ].
Załącznik nr 2.5 - ochrona Glinianek [ pdf ].
Załącznik nr 2.6 - ochrona Zimnych Wód [ pdf ].
Załącznik nr 2.7 - ochrona kąpieliska Radzanów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Zaproszenie do składania oferty: Pobór próbek wody i wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych w Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju ul. Grotta 3A.

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 11.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Pobór próbek wody i wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych w Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju ul. Grotta 3A"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - harmonogram badań wody [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzory umów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Zaproszenie do składania oferty: Renowacja 2 płyt boiska piłkarskiego (trawiastego), o wym. 102m x 66m na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Kusocińskiego 1, zlokalizowanym na części działki nr 110 obręb 10 w Busku-Zdroju.

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 12.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej Odbiorcą, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Renowacji 2 płyt boiska piłkarskiego (trawiastego), o wym. 102m x 66m na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Kusocińskiego 1, zlokalizowanym na części działki nr 110 obręb 10 w Busku-Zdroju".

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzory umów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Zaproszenie do składania oferty: Wynajem 2 sztuk toalet przenośnych w terminie od 01.04. 2017r do 30.09.2017r.

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 10.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej Odbiorcą, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Wynajem 2 sztuk toalet przenośnych w terminie od 01.04. 2017r do 30.09.2017r."

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzory umów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Zaproszenie do składania oferty: Wynajem 5 m2, powierzchni użytkowej, zlokalizowanej w holu Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju z przeznaczeniem pod działalność usługową.

SYGNATURA AKT: BOSIR / OGŁ./02.03.2017

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Busko-Zdrój reprezentowana przez Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert na wynajem 5 m2, powierzchni użytkowej, zlokalizowanej w holu Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ulicy Grotta 3A, z przeznaczeniem pod działalność usługową.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzory umów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących na działce nr 199 obręb 06 w Busku-Zdroju przy ul. Langiewicza.

SYGNATURA AKT: BOSIR / OGŁ./01.03.2017

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ogłasza pisemny przetarg nieograniczony którego celem jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących na działce nr 199 obręb 06 w Busku-Zdroju przy ul. Langiewicza.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ] wyjaśnienie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Regulamin [ pdf ].
Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży [ pdf ].
Umowa sprzedaży drewna [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].