W kategorii projektów dużych:

  1. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec
  2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa
  3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda

W kategorii projektów małych:

  1. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
  2. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku
  3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].