Budżet obywatelski 2022

 

Zarządzenie Nr 188/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 5 października 2021 roku 

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok [ pdf ].

Zarządzenie Nr 171/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. oceny projektów oraz zatwierdzenia projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok [ pdf ].

Zarządzenie Nr 159/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 17 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania komisji ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok [ pdf ].

Zarządzenie Nr 153/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 13 sierpnia 2021 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXXV/422/2021
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko – Zdrój [ pdf ].