budzet obywatelski

Formularz zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok [ doc ].

 

ZARZĄDZENIE NR 222/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 201/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. oceny projektów oraz zatwierdzenia projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 181/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 180/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXXV/422/2021
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko – Zdrój [ pdf ].