OGŁOSZENIE
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ
    

Gmina Busko-Zdrój zamierza ubiegać się o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych, służących wytwarzaniu prądu elektrycznego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – poziom dofinansowania 60% - 70%.

W związku z powyższym prosimy Mieszkańców terenu Gminy Busko-Zdrój, zainteresowanych udziałem w projekcie, o składanie stosownych deklaracji, w formie wypełnionych ankiet.

Wzór ankiety dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, (Biuro Obsługi Interesanta lub Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa) oraz na stronie internetowej Gminy Busko-Zdrój, pod adresem: www.umig.busko.pl w zakładce „Aktualności”.

Wypełnioną ankietę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, pok. Nr 3, w wersji papierowej.

Termin składania ankiet – do 31 stycznia 2017 r.

Informacje w powyższej sprawie udzielane są w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pok. nr 37, tel. 41 370 52 67.

Ankieta do pobrania [pdf]