OGŁOSZENIE

w sprawie realizacji projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Informujemy, że Gmina Busko-Zdrój zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na domach prywatnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE.

W związku z powyższym do Mieszkańców Gminy Busko-Zdrój, którzy w terminie do 31 stycznia 2017 r. złożyli ankiety dot. określenia poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego, zostaną skierowane pisma w sprawie potwierdzenia gotowości udziału w projekcie.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pod adresem: www.umig.busko.pl, w zakładce „RÓŻNE – FOTOWOLTAIKA".

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju – p.Wioletta Tyma (tel.41 370 52 58) oraz p.Anna Przyborowska-Ryś (tel. 41 370 52 06).

Informujemy jednocześnie, że faktyczna realizacja projektu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a samo złożenie wniosku nie jest gwarancją udziału w tym projekcie.

Dokumeny do pobrania:

Wniosek o umożliwienie uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój" [ doc ].

OŚWIADCZENIE o spełnieniu kryterium ubóstwa energetycznego [ docx ].

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój".[ pdf ].

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2017 z dnia 10.04.2017 r. dot. Zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój" [ pdf ].